Diyarbakır 400 milyon insan için ithalat ve ihracat kapısı olma potansiyelini barındırıyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, “Son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamının yanı sıra, son bir yılda başlattığımız önemli proje ve hizmetlerle Diyarbakır, adeta şaha kalkmış durumda. Diyarbakır’ın alt yapısından üst yapısına, çevre düzenlemesinden tarihi dokuların restorasyonuna, kültüründen turizmine kadar birçok konuda proje geliştirdik, geliştirmeye de devam ediyoruz.”

Son dönemde geliştirilen projelerle adından söz ettiren Diyarbakır’ı, ekonomik anlamda daha iyi bir gelecek bekliyor. Şehrin potansiyelini ortaya çıkarmak için geliştirilen projeler ile ilgili bilgi almak için sorularımızı yönelttiğimiz Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.  

Diyarbakır’ın ülke ekonomisindeki yerini aktarır mısınız?

Diyarbakır, pek çok anlamda, ülkemizin potansiyeli yüksek ve çok yönlü şehirlerinden biri… Ancak bu potansiyelini yıllardır çeşitli sebeplerle ortaya çıkaramamış… Şehrimizin son 5 yılda yakalamış olduğu pozitif hava ve özellikle son bir yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarla, şehrimizin potansiyelini değerlendirebilmek için tüm kurum, kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Dünden bugüne, tarihi ve kültürel birikiminden, tarımsal üretimine, gelişen sanayisinden, genç nüfusuna kadar Türkiye ekonomisinde önemli bir görev üstlenen Diyarbakır, aynı zamanda tarım ve hayvancılığın da en önemli merkezlerindedir. Bir yanda tarım ve hayvancılık diğer yanda sulanabilir arazilerin varlığı, tarıma dayalı sanayinin gelişmesine olanak sağlamıştır. Tarımsal üretimde Türkiye’de önemli bir ağırlığa sahip kentimiz, hayvansal üretim geliri bakımından da Türkiye’de 4’üncü sırada yer almaktadır. Öte yandan bitkisel üretim açısından 14’üncü sırada yer alan kentimiz, kırmızı mercimek üretiminde Türkiye’de ikinci sırada yer almaktadır. Keza buğday üretiminde 4’üncü, pamuk üretiminde 3’üncü, karpuz üretiminde ise 5’üncü sırada bulunmaktadır.

Arazilerinin %45’i tarıma elverişli topraklara sahip Diyarbakır’ımızın tarımını daha da geliştirebilmek adına, 2021 yılını ‘Sert Kabuklu Meyveler Yılı ‘olarak ilan etmiştik. Bu noktada da üreticimizi ve çiftçimizi, fidan dağıtımı, tohum dağıtımı, tarımsal makine desteği ve sert kabuklu meyve ağaçlarının aşılanması gibi birçok konuda destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. 

Diyarbakır’ın gelişimi için geliştirilen projeleri aktarır mısınız?

Son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamının yanı sıra, son bir yılda başlattığımız önemli proje ve hizmetlerle Diyarbakır, adeta şaha kalkmış durumda. Diyarbakır’ın alt yapısından üst yapısına, çevre düzenlemesinden tarihi dokuların restorasyonuna, kültüründen turizmine kadar birçok konuda proje geliştirdik, geliştirmeye de devam ediyoruz. Bunların yanı sıra öncelikli olarak Diyarbakır’da yatırım ve istihdamın artması için Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bulunan alt yapı sorunlarını tamamlayarak yatırımcıların hizmetine sunduk. Diyarbakır OSB’nin ilk 3 etabındaki bütün fabrikalar üretime geçti. 4. Etap’ın altyapı ihaleleri yapıldı, burada yer alan 119 parselden 75 tanesini yatırımcılara tahsis edildi.

Diğer taraftan Dicle’nin bereketli sularıyla sulanan dünya çapında bir kaliteye sahip pamuğu fırsata çevirerek, tekstil ve konfeksiyonu ön plana çıkardığımız Türkiye’nin ilk hazır giyim ihtisas OSB’si olan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için 1,9 milyar liralık bir yatırım yaptık. Tekstil İhtisas OSB’den öngördüğümüz istihdam sayısı yaklaşık 10 bin kişidir.

Bir başka önemli yatırım hamlemiz ise, artan yatırım talepleri dolayısıyla tarım alanları dışında yer alan Karacadağ bölgesinde başlattığımız ikinci karma OSB çalışması. Karacadağ OSB projemizin, 2022 yılı içerisinde parsel tahsislerini yapmayı planlıyoruz. Karacadağ OSB’yi tam kapasite ile faaliyete geçirdiğimizde 10 bin civarında vatandaşımıza istihdam sağlamasını öngörmekteyiz. 

Şehrimizin çehresini değiştirecek vizyon projelerimizden bir diğeri ise, Diyarbakır’ımızın çevre kirliliğini azaltacak Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) Projesidir. Bu proje ile bir taraftan Diyarbakır’ın 50 yıllık çöp sorununu çözerken diğer taraftan yer altı, içme ve kullanma sularının kirletilmesi riski, katı atıkların havasız ortamda çürümeleri soncu neden olduğu hava kirliliği sorununun önüne geçilmiş olacak. Ayrıca bu proje kapsamında atıklar özelliklerine göre işlenebilir ve işlenemez şeklinde sınıflandırılarak ayrıştırılacak. Susuzlaştırma bölümünde çöplerdeki sıvılar alınacak. Tesise kurulacak güneş enerji panelleri vasıtasıyla elektrik üretilecek.

Projelerimizin her biri birbirinden önemli ve kıymetli… Bunların içerisinde en önemsediğim projelerden bir tanesi de Diyarbakır’ı bölgenin dağıtım üstü yapacak, kentin sanayi ve ticaretinin kalkınmasına büyük destek sağlayacak olan Lojistik Merkez Projesi. Yaklaşık 5 bin 400 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak Diyarbakır’ın vizyon projelerinden olan Lojistik Merkez, ithal ve ihraç edilen ürünler ile hammaddelerin taşınmasından, iç piyasaya yönlendirilecek her türlü malzemenin depolanmasına kadar çeşitli hizmetleri bir arada verecek.

Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi’nin bölge için önemine değinir misiniz?

Diyarbakır sanayi yatırımları dışında, jeopolitik konumu dolayısıyla ticaret konusunda da önemli fırsatlar sunmaktadır. En başta önemli ticaret yollarının kesişme noktasında bulunan Diyarbakır, bölgenin taşıyıcısı konumundadır. Bu noktada Lojistik Merkezi Projesi bölge için hayati konumdadır. Diyarbakır, Türkiye’nin 2023 hedefi yolunda 400 milyonluk nüfusa sahip Ortadoğu ve Orta Asya pazarına açılacak olan kapısı ve lojistik üretim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi’nin şehrin geleceğine etkilerini aktarır mısınız?

Diyarbakır’ı bir ekonomik merkez yapmak üzere projelendirilen Türkiye’nin en büyük, Güneydoğunun ilk lojistik merkezi olan projemiz tamamlandığında öncelikli olarak 5 bin 400 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Diyarbakır’a olduğu kadar bölgeye de katkı sağlayacak olan bu merkez, Diyarbakır’ın yüksek katma değer üreterek, tarım ve dış ticaret kenti olması yolunda önemli bir lokomotif görev üstlenecektir. Bu vizyon proje ile ürün maliyetlerindeki lojistik payı düşecek. Diyarbakır, komşu ülkeler başta olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya ülkelerinde yaşayan yaklaşık 400 milyon insan için ithalat ve ihracat kapısı olma potansiyelini barındırıyor. Diyarbakır Lojistik Merkezi ile bölgede operasyonlara başlamak isteyen firmalara lojistik depolama ve hizmet altyapısı imkânlarını sağlayacaktır.

Burada paylaştıklarımız ve planladığımız daha pek çok proje ile Diyarbakır’ın geleceği bugünden daha iyi olacak inşallah. İnanıyorum ki, Diyarbakır ekonomi anlamında, kısa zamanda ülkemizin parlayan yıldızı olacak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına en fazla katkı sağlayan şehirlerden biri olacak. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz; hız kesmeden devam edeceğiz. OCAK 2022