Entegre güvenlik çözümlerimizle Türkiye’de atılım yapmaya devam edeceğiz

G4S Türkiye Genel Müdürü Kağan Gümüş:

2022 yılını yüzde 30 büyümeyle tamamlayan G4S Türkiye, büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Özel Güvenlik sektöründe en yenilikçi hizmet ve çözümleri sunan G4S, sektöre öncülük ediyor.  Entegre güvenlik çözümleriyle Türkiye’de atılım yapmaya devam edeceklerini ifade eden G4S Türkiye Genel Müdürü Kağan Gümüş ile müşterilerine sundukları yenilikleri ve şirketin gelecek dönem hedeflerini konuştuk.

2022 yılını şirketiniz açısından değerlendirir misiniz? Bu yılı nasıl kapatacaksınız?

Geçen sene G4S’nin dünyada Allied Universal ile bir birleşmesi oldu. Bu birleşme ile G4S; 800 binden fazla çalışanı ve yaklaşık 20 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın en büyük entegre güvenlik firması oldu. Biz de G4S Türkiye olarak 4000’in üzerinde güvenlik profesyoneli ile çalışmaktayız. Son yıllarda portföyümüze, odaklandığımız madencilik, gıda ve lojistik gibi sektörlerde faaliyet gösteren çok önemli müşteriler dahil ettik. 2022 yılını yüzde 30 bir büyümeyle Avrupa Bölgede içinde yer aldığımız klasmanda satış lideri olarak kapatacağız. Şu anda odaklandığımız sektörlere istinaden özelleşmiş çözümlerimiz var. G4S olarak hizmetlerimizi ölçümlenebilir hale getirmek için tüm operasyonlarımızı teknoloji destekli olarak tasarlıyoruz. Geliştirdiğimiz yazılımlarla sunduğumuz hizmetin kalitesini ve sürekliliğini kontrol ediyoruz. Yaklaşık 3 sene gibi bir süreçte risk analizi ve akademi departmanlarımızı kurduk. Risk analizi ile müşterilerimizin her türlü güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak sonuçlar doğuran bir risk yönetim planı oluşturduk. Bu bize bir işletme için gerekli güvenlik çözümlerini sunabilmemize  ve en doğru entegre güvenlik tasarımını hazırlamamıza olanak sağlıyor.

G4S Akademi ise bilgiyi paylaşmak, gelecekteki güvenlik çözümlerini birlikte oluşturmak ve değer yaratmak için müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ortaklarımız ve diğer paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmamızı sağlayan bir platformdur. Tüm eğitimlerimizi MyLearning Online Eğitim Portalımıza taşıdık. 200’den farklı online dersi tüm personellerimiz alabiliyor. Robotik Proses Otomasyonu (RPA) ile arka planda idari hamaliyeyi minimize edici sistemleri devreye almaya başladık. Yazılımını ülkemiz de hazırlayıp geliştirdiğimiz özel bir sistemimiz ile tüm personellerimizin hak ediş ve maaşlarını kontrol ettiğimiz entegre bir yönetim sistemimiz de var. Dolayısıyla biz ciddi mühendislik alt yapılarıyla çalışıyoruz.

G4S, entegre güvenlik çözümlerindeki liderliğini, yaptığı teknoloji yatırımlarına borçludur. Entegre tasarımlarımızın dört temel bileşeni insan, makine, hizmet ve sistemi buluştururken teknoloji ile ihtiyaçları belirliyor, çözümü sunuyor, sunduğumuz hizmeti sistematik olarak takip edip ölçüyor ve şeffaf olarak raporlayabiliyoruz. Kurduğumuz sistemlerin tamamı özelleştirilebilir ve geliştirilebilir özelliktedir. Bu şekilde her sektöre her lokasyon özelinde çözümler sunabiliyor ve geliştirdiğimiz yazılımlar sayesinde sürekli toplanan veriyi analiz etme fırsatı da yakalıyoruz. Aynı şekilde, güvenlik operasyonları yönetim yazılımımız G4S Kokpit ile projelerde iş başlangıcı, iş akışı, iş tamamlama süreçlerini uçtan uca kontrol ederek görsel destekli anlık raporlamaları sunabiliyoruz. Bu yazılımın, operasyon, ziyaretçi, devriye yönetimi ve denetim modülleri sayesinde tüm güvenlik hizmetimiz ölçülebilir ve eş zamanlı şeffaf raporlanabilir hale geliyor. Yazılımın özelleştirilebilir olması, her sektörün kendi ihtiyacına göre oluşturulacak farklı senaryolar ile yeni görev planlaması imkanı sunuyor. Planlama ve bordrolama yönetim yazılımımız Saturn ile vardiya takibini en detaylı ve hatasız şekilde yapabiliyoruz. Dünyada ve Türkiye’de başarılı oluyor olmamızın arkasında hep sistem vardır. Burada geliştirdiğimiz yazılımı bugün diğer ülkelere ihraç etme noktasına geldiğimiz için gurur duyuyoruz.

Sektördeki konumunuzdan da bahseder misiniz?

Türkiye’de 320 bin kişilik sektörün 160 bini erişilebilir pazar statüsünde olup yaklaşık 2 bin farklı özel güvenlik oyuncusu vardır. Biz de 4000’in üzerinde güvenlik profesyonelimiz ile yüzde 2,5 bir pazar payına sahibiz. G4S Türkiye olarak, hedefimiz 80 bin güvenlik profesyoneli ile faaliyet göstermektir. Mevcut müşteri portföyümüz her biri kendi sektörünün lideri olan firmalar. Birlikte çalışırken karşılıklı iş geliştirme imkanı yaratan, güvenliği bizim bakış açımızla teknoloji tabanlı ele alabilen firmalarla çalışıyoruz ve büyümemizi de aynı vizyonda olduğumuz entegre güvenlik çözümlerimizle onların verimliliğinde de katma değer yaratabildiğimiz firmalarla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Hangi sektörlerle daha yoğun çalışıyorsunuz? 

Endüstriyel ve sanayi firmalarının tesislerinde çok kuvvetliyiz. Odaklandığımız sektörler içinde lojistik, kimya, ilaç, eğitim, madencilik ve diplomatik misyonlar öne çıkıyor. Devletlerin Türkiye’deki temsilciklerinde 26 ‘dan fazla farklı nokta da hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin yüzde 70’i bu sektörlerin firmalardan oluşuyor.

Portföyünüze yeni eklediğiniz müşteriler, sunduğunuz hizmetlerde yenilikler var mı?

Bahsettiğim gibi odaklandığımız sektörlerin en büyük firmalarını bu sene portföyümüze ekledik. Türkiye’nin en büyük cam fabrikaları, altın madenleri, lojistik depoları faaliyetlerine G4S ile güvenle devam etmektedir. Pandemi sonrası tüm dünyada artan lojistik trafiğine G4S olarak güvenlik noktasında katkı sağlıyoruz. Tüm dünyada lojistik standartlarını belirleyen TAPA (Transported Asset Protection Association), Taşınan Varlıkları Koruma Birliği’nin global danışmanlığını yürütüyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’deki lojistik firmalarının TAPA sertifikasyonu için tek firmayız. Danışmanlık hizmeti vermekle birlikte sertifika için ihtiyaç duyulan standarda ulaştıracak güvenlik çözümlerimizi de sunuyoruz.

2023 yılı için büyüme hedefiniz nedir?

2023 için 1 milyar dolar ciro hedefliyoruz. Sadece entegre güvenlik çözümlerimiz ile 5 milyon Euro civarında bir satış hedefimiz var. Portföyümüz yıllardır her biri kendi sektörünün lider firmalarından oluşuyor. 2023’te de kalitemizden taviz vermeden hacimsel büyüme ve güvenliğin her noktasında teknolojimizin de desteğiyle çığır açan, yol gösteren, liderlik eden büyük atılımlarımız olacak.

Türkiye’de özel güvenlik sektörünün bugünkü durumu hakkında neler söylersiniz?

Türkiye’nin en büyük istihdam alanlarından biri olan özel güvenlik sektörü 5188 sayılı yasa kapsamında İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır. Şu an Türkiye’de aktif olarak 320.000 özel güvenlik personeli çalışmakta. Özel güvenlik firmaları devletin denetimi altındadır. Türkiye’nin son dönemdeki ekonomik sorunları sebebiyle insanların artık büyük şehirlerde yaşaması zorlaştığı için özel güvenlik sektörü de zorlaşmaya başladı. Bir de bunun üzerine asgari ücret artışının müşteriler tarafından oluşturabileceği riskler var. Ayrıca olası bir EYT durumunda güvenlik personellerinin ciddi bir bölümü emekliliğini isteyebilir. Dolayısıyla özel güvenlik sektörü bu sıkıntılarla karşı karşıyadır.OCAK2023