Faktoring Sektörü 2019 ikinci yarı yılda büyüyecektir

Finans sektöründe derinleşmek için banka dışı faaliyetlerinde belirli bir büyüklüğe ulaşması gerektiğine vurgu yapılıyor. Bu noktada son yapılan Finansal Kurumlar Birliği’nin olağan genel kuruluna katılan Berat Albayrak’ın açıklamaları finans sektörünün geleceği konusunda ipuçları vermiş oldu. Yapılan genel kurul ve faktoring sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Ulusal Faktoring CEO’su İzak Koenka, sorularımızı yanıtladı.

FKB Başkanlığına faktoring sektöründen Aynur Eke Hanım seçildi. Birlik başkanlığına faktoring sektöründen bir başkan seçilmesinin sektöre olacak etkilerini aktarır mısınız?

FKB Başkanlığına yıllardır faktoring sektörde çalışmış bir kadın adayın seçilmesi, hepimiz için bir memnuniyet kaynağı olmuştur.  Ben Aynur hanımın sadece faktoring firmalarına değil leasing ve tüketici finansman şirketlerine de eşit ve olması gerektiği kadar vakit ayıracağını düşünüyorum. Tabii faktoring dünyasının problemlerine aşina olması, burada yapılacak çalışmalara hız kazandıracaktır. Kendisine başarılar diler, FKB için de hayırlı olmasını temenni ederim.

Yeni torba yasa ile karşılıkların vergiden düşülmesi sağlandı. Bu durumun sektöre yansımasını aktarır mısınız?

Bu yasa uzun zamandır bekleniyordu; böylece faktoring sektörü de bankalar gibi problemli krediler için ayırdıkları karşılıkları vergi hesaplamasında kullanabilecekler. Böylece tüm finansal sektörde yeknesaklık sağlanmış oldu.

Sektörün büyüdüğü fakat döviz bazında yeterli bir büyümenin olmadığı belirtildi. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir  miyiz?

2018 ilk yarı ve 2019 ilk yarı yılı karşılaştırdığımızda hem ihracat hem de iç piyasa faktoring hacminin %28 civarında düştüğünü görüyoruz. Bu durumun geçici olduğunu ve 2019 ikinci yarı itibariyle işlem hacimlerinin artmasına bağlı olarak faktoring sektörünün de hedeflediği hacme ulaşacağını umuyorum.  

 FKB tarafından yapılan olağan genel kurulda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldı ve sektörle ilgili olumlu mesajlar verdiler. Verilen mesajlarla ilgili izlenimlerinizi aktarır mısınız? 

Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Berat Albayrak’ın Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurul toplantısında öncelikle banka dışı finans sektörünün uzun süreler ikinci planda kaldığını, önceliğin hep bankacılık sektörüne verildiğini ancak bundan sonra banka dışı finans kesimini daha çok destekleyeceklerini belirtmesi sektörümüzün büyümesi geleceği açısından oldukça olumlu bir gelişmedir.

2018 yılı Ağustos ağında kurlardaki artış ile ekonomideki dengelerin bozulmaya başlaması ile başta reel sektör olmak üzere finans ve finans dışı sektörlerimiz küçülmeye başlamış ve bunun sonucunda yeni önlemlerle piyasanın desteklenmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır. Otomotiv, inşaat beyaz ve kahverengi eşya gibi sektörlere yapılan destekleme politikaları ve hazırlanan Yeni Ekonomi Programı ile dengelenme sürecine girilmesi sağlanmıştır.

Sağlıklı büyümenin finans sektöründe ürünlerin çeşitlenmesi, çok farklı kanallardan müşteriye ulaşılması, finans sektörü ile reel sektörün birbiriyle uyumlu hareket etmesi sonucunda gerçekleşmesi, bazı bankalardan çok daha fazla müşteriye sahip olan Leasing, Faktoring ve Finansman şirketlerinin önemini ortaya çıkarmakta ve bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı’nın da aynı görüşte olması sektörümüzü memnun edici bir durumdur.

Bankacılık sektörü, banka dışı finansal sektör, enflasyonla mücadele, bütçe, büyüme ve istihdam alanlarında Türkiye ekonomisinin karşılaştığı sorunlar için yeniden düzenlemeler yapılmaya başlanması, eğitim ve yargı sisteminde de revizyonlara gidilecek olması da olumlu bir gelişmedir.

Son olarak da planlanandan daha erken bir tarihte 2021 yılında Finans Merkezi’nin tamamlanacak olması ve dünyadaki önemli kurumlarla yapılan olumlu görüşmeler olduğunun ve bu görüşmeler sonucunda Türkiye’nin önemli bir finans piyasası ve pazarı olacağı haberi de finans ve finans dışı sektörlerin gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Ekonomiyle ilgili sizin gözlemlerinizi ve önerilerinizi alabilir miyiz?

Ekonominin arz yönünü önemli ölçüde temsil ettiğini düşündüğümüz sanayi üretimi yıllık değişim oranı (bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi göstermektedir) 2018 sonunda dibi gördükten sonra çıkışa başlamış, bu yılın Nisan ayında bir düşüş sonrası Mayıs ayında yeniden yükselişe geçmiştir. Düşen kredi faiz oranları ile birlikte önümüzdeki dönemde bu yükselişin hızlanmasını bekliyoruz

Ekonominin talep yönünü bir ölçüde temsil ettiğini düşündüğümüz perakende satış hacmi de büyük ölçüde sanayi üretimindeki yıllık değişimle aynı yönde hareket etmektedir. Bizim beklentimiz tıpkı sanayi üretiminde olduğu gibi artış olacağı ve bu artışla birlikte pozitif alana geçileceği yönündedir.

 Ekonomik güven endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7.9 oranında artarak 87.1 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklanmıştır.

TÜİK internet sitesindeki işsizlik verileri işsizlik oranının 2018 Nisan  itibariyle başlayan hızlı bir yükselişin ardından 2019 Ocak itibariyle düşüşe geçtiğini göstermektedir. 

TCMB ödemeler dengesi  verilerini incelediğimizde cari açık 2019 yılında hızla düşmüş ve sıfıra yaklaşmış bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin cari fazla vermesini bekliyoruz.

Ekonomimizin bu temel göstergelerini incelediğimizde ve yurtdışı ekonomik gelişmelerle birlikte yabancı merkez bankalarının faiz indirimine gitme beklentileri paralelinde ülkemiz ekonomisinin dibi görmüş olabileceği ve hızlı bir toparlanma sürecine gireceğini umuyoruz.

Ulusal Faktoring açısından 2019 yılını değerlendirir misiniz?

2019 ilk altı ayını sağlıklı değerlendirebilmek için 2018 yılının ikinci altı ayını hatırlamamız gerekir. Ağustos 2018 tarihi itibariyle döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve onu takip eden faiz artışı, firma bilançolarının bozulmasına  iflas ve konkordatoların artmasına neden oldu. Borçlarını servis edemeyen firmaların konkordato taleplerinin artması, ticaret hacimlerinin düşmesi, bankaları yeni verecekleri kredilerde daha seçici olmak zorunda bıraktı.  Faktoring şirketlerinin yılsonu bilançolarına baktığımızda, banka bilançoları gibi onların da küçüldüğünü görüyoruz. Ulusal Faktoring de bu daralmayı yaşadı ama memnuniyetle söylemek isterim  ki 2019, ilk yarı sonunda, 2018 yıl sonuna göre   %20’lik bir  bilanço büyümesi gerçekleştirmiş durumdayız. Bu süreci hedef kitlemiz olan KOBİ’lere odaklanıp, en iyi hizmeti vermeye çalışarak değerlendirdik.

Özel sektör tahvil piyasasındaki ihraçlarımızın itfalarını gerçekleştirip, yeni borçlanmayı, kısa dönemli olması nedeniyle tercih etmedik. Ancak Ağustos ayı sonunda göreceli daha uzun vadeli piyasa oluşunca, bir yıl aradan sonra ilk ihracımızı gerçekleştirdik. 2019 yılının ikinci yarısında büyüme stratejimize, kesintisiz devam etmek arzusundayız; düşüş eğilimde olan faizlerin de ticaret hacminin büyümesinde önemli rol oynayacağını tahmin ediyorum. KOBİ’ler ağırlıklı portföyümüzü, 11 ilde, 14 şubemizle büyütmek ve sektörde Pazar payımızı arttırmak yönündeki planımızı, şirket içinde süregelen yenilenme ve verim arttırıcı yöntemlerle desteklemekteyiz. Bu gelişme esnasında en çok güvendiğimiz, kuvvetli öz kaynağımız kadar, şirketimizin çalışanlarıdır. EYLÜL 2019