“Geleceğin Polisanı” vizyon çerçevesinde yol haritamızı belirliyoruz

Polisan Holding’de yaşanan yapılanma süreci ekonomi çevrelerince merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız Polisan Holding CEO’su Sn. Murat Yıldıran, önemli açıklamalarda bulundu.

Polisan Holding’in geldiği noktayı ve geleceğiyle ilgili hedeflerinizi aktarır mısınız?

Sayın Emin Bitlis’in “Geleceğin Polisanı” inşa etme vizyonu ile Polisan Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 Ekim 2019 tarihinde göreve başladım. Kurucumuz Merhum Necmettin Bitlis’in ticaret hayatına atıldığı aile işletmesi, onun vizyoner bakışı açısı ile bir holding yapısına evrilmiştir. Günümüzde, Polisan Holding; boya sektöründe Polisan Kansai Boya markasının yanı sıra; liman operasyonlarında Poliport ile Avrupa’da en iyi hizmeti veren terminal ödülüne layık görülmüş, kimya sektöründe Yunanistan ve Fas’ta kurduğu tesisleri ve ülkemizde Polisan Kimya’nın imza attığı ilkler ile Türkiye’nin kimya alanında öncü şirketi olarak konumlanmış durumda. “Geleceğin Polisanı’nı”  global bakış açısına sahip, sürdürülebilirlik olgusunu içselleştirmiş, inovasyon kültürünü odağına yerleştirmiş, esnek ve çevik bir marka vizyonu çerçevesinde yeniden yapılandırıyoruz. Bu vizyon çerçevesinde; stratejik bakış açımızı iş yapış şekillerimize uygulayarak ve dijital dönüşüm ajandamızı hayata geçirmek üzere yol haritamızı belirliyoruz.

“Geleceğin Polisanı” ile ilgili hedeflerinizi ve bu doğrultudaki aksiyonlarınızı aktarır mısınız?

“Odağımız İnsan’’ bakış açımız ile; insan kaynağımıza, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, kısaca faaliyet alanlarımızın içindeki tüm paydaşlarımıza sağladığımız faydayı maksimize etmeye çalışıyoruz. Kurumsal yapılarda stratejilerin hayata geçirilmesinde üst yönetimin birlikte hareket etmesi ve sinerji içinde çalışabilmesinin önemine inandığımız için, Holding ve grup şirketlerimizin yönetimlerini ve yönetim kurullarını kurumsal yönetim ilkelerini gözeterek yeniden yapılandırdık. Her bir grup şirketimizin ihtiyacına yönelik yeni roller ve sorumluluklar belirleyip, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ile organizasyonumuzu daha da zenginleştirdik. Çalışanlarımızın, takım ruhu ile daha verimli çalışabilmeleri için, yeni nesil ofis anlayışı ile tasarlanan iş ortamımıza Ocak ayında taşındık. Faaliyetlerimizi disiplinli finansal bir yaklaşım ile yönetmek üzere, her bir iş kolumuzda verimlilik analizi yaptık. Nakit yönetimini verimlilik odağı ile dikkate alıyoruz. Katma değerli ürünler geliştirmek adına inovasyon, AR-GE ve dijitalleşme alanında yapabileceklerimizi değerlendiriyoruz. Hedefimiz, dijitalleşmeyi, faaliyet alanlarımızda son kullanıcının talebini etkileyebilecek ve müşterilerimiz için değer yarattığımız iş modellerini değiştirebilecek bir unsur olarak konumlandırmak.

Polisan Holding olarak 2020 yılı yatırım planlarınızla ilgili bilgi verir misiniz?

2020 yılında, liman operasyonumuz Poliport’ta, 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 15 milyon $’lık bir yatırım planı doğrultusunda, 237.000 m3 olan dökme sıvı depolama kapasitesini 272.000 m3’e çıkardık. Poliport’un yatırımlarını terminal doluluk oranına göre gerçekleştiriyoruz. 2019 yılının son çeyreğinde gözlemlediğimiz toparlanmanın devam etmesi durumunda, Poliport’un altyapısını, tank, iskele ve rıhtım, vinç ve ekipman takviyesi ile güçlendirecek yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yunanistan’daki PET operasyonumuz ‘Polisan Hellas’ta, PET geri dönüşümü yatırımı yapıyoruz. r-PET olarak (Recycled PET) adlandırılan ve çevreci özelliği ile tercih nedeni olmaya başlayan bu ürünü, hem yurtiçi, hem de ihracat pazarlarında satıyoruz. Polisan Kimya’nın, yüksek katma değerli ürün grubundan formaldehit reçineleri üretiminde verimliliği artırmak üzere bir yatırım planımız bulunuyor. Dünyanın lider kimya şirketi Dow Chemical ile olan ortaklığımızın bize sağladığı avantajı deneyimimizle birleştirerek kimya operasyonlarımızda büyümeye devam ediyoruz. İş ortaklığımız Polisan Kansai Boya’nın, Endüstri 4.0 kalibrasyonunda, LEED GOLD sertifikasına sahip tam otomasyonlu yeni tesisi 2019 başında fiili üretime başladı ve kısa sürede AR-GE biriminin yenilenmesi için çalışmalar hız kazandı. Polisan Holding bünyesindeki gayrimenkulleri, proje olarak değerlendirmek için kurulan Polisan Yapı’nın faaliyetlerini hızlandıracak aksiyonlara odaklanıyoruz. Aldığımız aksiyonların 2020 yılının geneline ve iş sonuçlarımıza olumlu yansımasını bekliyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bitlis, bundan sonraki süreçte verimliliği arttırmak için çalışmalar yapacaklarını belirttiler. Bu hususta sizin Polisan Holding’de yapmak istediğiniz değişimi aktarır mısınız?

Polisan Holding için, yeni yönetim takımımız ile, şirketin var olan insan kaynakları ve varlıklarını optimum şekilde değerlendirerek, operasyonlarda mükemmeliyet ve verimlilikte maksimizasyona odaklanacak bir kültür tasarlıyoruz. Tüm paydaşlarımız için, iç süreçlerimizi yeniden gözden geçiriyor, iş güvenliği, maliyet verimliliği ve müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz. Operasyonlarımızda; ürün, bölge, sektör, rekabet, paydaş özelindeki dinamikleri de göz önünde bulunduran analizler yapıyoruz. Tasarladığımız yapının sürekliliği için, operasyonel mükemmellik ve verimliliği, sadece bir değişim süreci uygulaması olarak görmüyoruz ve inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirliği tüm iş yapış şekillerimizin ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyoruz. Vizyoner bir yönetim takımı, kalifiye bir iş gücü, sadık bir müşteri bazı, kalite belgeleriyle onaylanmış iş süreçleri ve açık iletişim sayesinde arzu ettiğimiz verimliliği yakalayarak, uzun vadeli iş planlarımızda karlılığımızı büyütebileceğimize dair inancımız tam.

Firmaların büyümesindeki en büyük etkenlerden biri de ihracat gücüdür. Bu açıdan ihracat alalında yapacağınız çalışmalarla ilgili bilgi verir misiniz?

Boya operasyonlarımızda, son yedi yılda Rusya ve KKTC gibi komşu ülkelerin yanı sıra toplam 37 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelerin 18 tanesi ile münhasır distribütörlük sözleşmemiz var. Yurtiçi pazarda gözlenen daralmanın etkilerini, yeni tesisimiz ile artan kapasitesimiz sayesinde, yurtdışı pazarlara yönelerek çalışmalarımıza hız verdik. Bu doğrultuda, 2018 yılı için yeni hedef ülkeler belirledik. Bu ülkelere giriş̧̧ koşullarını değerlendirdik. Yer aldığımız pazarlarda da gelecek yıllarda büyümeyi ivmelendirecek adımlar attık. Uzun vade için hedeflediğimiz 3 ülke pazarına 2018 yılında giriş yaptık. Yeni girdiğimiz pazarlarda, Polisan Shop ve renklendirme makineleri ile sistem ve altyapı kurulumu gerçekleştirerek satış̧ kanalı oluşturuyoruz. Turquality Programı kapsamında markanın bilinirliğine yönelik aksiyonlar alıyoruz. Polisan Kansai Boya’nın iç pazarda geliştirdiği başarılı sistem ve dağıtım modellerini yurtdışı pazarlara adapte edeceğiz. Kimya operasyonlarımızda, formaldehit reçineleri ürün gamında ihracat gerçekleştiriyoruz. Polisan Kimya AR-GE birimimiz, bu ürün grubunda ve yeraltı kimyasallarında, ihracata da yönlendirilebilecek yeni ürünler üzerinde çalışıyor. Yunanistan’da İtalya ve Balkanlara ihraç ettiğimiz PET ürününün yanı sıra, r-PET ihracatına da başladık.

Son dönemde Türkiye’de çevre hususundaki hassasiyetler artmış ve firmalar bu konuda ek yatırımlar yapmaya başlamıştır. Polisan Holding olarak çevre konusunda yaptığınız çalışmaları aktarır mısınız?

Yaşadığımız çevre ve gelecek nesillere de sorumluluğumuzun bilincinde olarak, sürdürülebilirlik konusuna özel bir anlam yüklüyoruz. GEBKİM’de kurduğumuz yeni boya üretim tesisimiz, 2019 yılında LEED GOLD sertifikası aldı. LEED GOLD sertifikası, ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından geliştirilen, dünyada bilinirliği en yüksek yeşil bina sertifikasyonu olarak kabul ediliyor. Tesisimiz, bu sertifikaya sahip olan, Türkiye boya endüstrisinde ilk, dünyada da 308 üretim tesisinden biri. İş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren ve bir sosyal sorumluluk yaklaşımı olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 2018 yılında imzacı olduk. Bu ilkeler çerçevesinde ve katıldığımız ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik platformlarının iyi uygulamalarını göz önünde bulundurarak ajandamızda gerekli aksiyonlara yer veriyoruz. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi, iklim değişikliği ile mücadele programımızı sunduğumuz Karbon Saydamlık Platformu (CDP), EPD çevresel ürün beyan platformu gibi ulusal ve uluslararası platformlara katılıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız sayesinde bu yıl Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 3. kez dâhil olmaya hak kazandık. Bunun yanı sıra, Orman Bakanlığı “Ağaçlandırma Kanunu” çerçevesinde Dilovası’nda 2000 dönüm araziye diktiğimiz 100.000 ağacın bakımını üstleniyoruz. Belediyeler ile çevreyi koruma ve güzelleştirmeye yönelik iş birlikleri ve doğal hayatı korumaya yönelik projelere katılıyoruz. Faaliyetlerimizi, ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkilerimizin sorumluluğunu işimizin bir parçası olarak görme bilinci ile sürdürmeye devam edeceğiz. MART 2020