İki sektörün faydalandığı yasal haktan faktoring sektörünün faydalanmaması için bir sebep göremiyoruz

Ülkemizde 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için finansal çeşitliliğe dolayısıyla finansal derinliğe duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda yaptığı çalışmalarla KOBİ’ler açısından hayat suyu olarak görülen finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin 2017 yılı faaliyetlerini değerlendiren Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin, sorularımızı yanıtladı.

2017 yılını Finansal Kurumlar Birliği açısından aktarır mısınız?

Üç sektörün toplam büyüklüğü açısından 2017 yılına bakacak olursak aktif toplamı %23 oranında büyüyerek 141 milyar TL’ye ulaştı. İşlem hacmi bakımından %20 artışla 196 milyar TL’ye ve öz kaynak büyüklüğü açısından da %20 artışla 19 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu oranları göz önüne aldığımızda üç sektöründe 2017 yılında daha verimli ve hedeflerine ulaştığı görülmektedir. Finansal Kurumlar Birliği üyesi şirketlerin reel sektörü desteklemeye devam ettiğini söyleyebilirim. Belirsizlik sürecini başarıyla geride bırakan sektörlerimiz güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için bütün paydaşlarla yakın bir iletişim içinde geleceğe umutla baktığımızı ve bankacılık kesiminin üzerindeki yükü paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtebilirim. Üç sektörü ayrı ayrı ele aldığımızda 2017 yılında finansal kiralama sektörümüzün alacakları %18 artarak 52 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Faktoring sektörü açısından baktığımızda da 2017 yılında işlem hacimleri 145 milyar TL, alacakları ise 45 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Faktoring sektörü ayrıca Eximbank aracılığı ile ihracatçı son iki yılda 755 milyon dolarlık düşük faizli finansman sağlamayı başarmıştır. Finansman şirketlerinde ise %27 oranında bir büyüme gerçekleşmiş olup sektör büyüklüğü 28 milyar TL’yi geçmiştir. Tüm bu oranları toparlayacak olursak işlem hacmi açısından GSMH içindeki payımız %7 seviyelerine ulaşmıştır.

Türkiye artık finansal derinliğe ulaşmak için çalışmalar yapıyor. Bu açıdan baktığımızda yaptığınız çalışmaların önemini aktarır mısınız?

Finansal Kurumlar Birliği olarak yaptığımız çalışmalar ve geliştirdiğimiz finansmana erişim yöntemleriyle KOBİ’lerimize, dolayısıyla ülke ekonomisine katma değer yaratacağımıza inanıyorum. Bugün OECD ülkelerindeki finans yapılarında finansal varlıkların dağılımı dikkat çekicidir. Banka dışı finansal ürünlerde sigorta, sermaye piyasası araçları da dahil %13’lük payı temsil ediyoruz. Bankacılık dışı finansal ürünlerde derinliği ve çeşitliliği arttırarak mevcut durumu daha da yukarı çekmek için tüm finans kesimi ile ortak projeler üreterek daha çok çalışmalıyız. Tüm gayretlerimiz daha iyi bir ekonomi ve daha iyi bir Türkiye için olduğunu belirtmek isterim. Bu açıdan son dönemde yürürlüğe giren kararnamelere de değinmek istemekteyim. 32 sayılı karar önemli düzenlemeler barındırmaktadır. Adres ve kimlik verilerinin faktoring dışında banka dışı finansal kurumlarla da paylaşılmasının önü açıldı. KOBİ’ler ve bireysel müşterilere daha uygun şartlarda ihtiyaç duydukları finansal destek sunuyoruz. Bu bakımdan yapısal düzenlemeler de beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Yakın bir zamanda torba yasa çıktı ve faktoring sektörü ayrı tutuldu. Yapılan düzenlemeyle ilgili görüşlerinizi aktarır mısınız?

Üç sektörü Birlik  çatısı altında toplayan kanun 2012 yılının son ayında yürürlüğe girdi. Birlik olarak da faaliyetlerimizi bu çerçevede sürdürüyoruz. Yine bu kanun çalışması da şu an görevde olan hükümet döneminde çıkartıldı. Birlik olarak elimizden geldiğince üç sektör adına çalışmalar yürütüyoruz. 2017 yılı torba kanun çerçevesinde bizde Birlik olarak önemli çalışmalara katıldık. Çıkan torba yasanın olumlu tarafına baktığınız zaman daha öncesinde ifade ettiğimiz rekabete uygun olmayan koşulların kaldırılması noktasında iki sektörün karşılıkları gider olarak düşme kararı verilmesini çok olumlu karşılıyorum. Diğer bir sektörümüz olan faktoring sektörüyle de çalışmalarımız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte çözüm odaklı davranarak daha kolay bu sorunları aktarmış olacağız. Birliğimiz çatısı altında iki sektörün faydalandığı bir yasal haktan üçüncü sektör olan faktoringin de  faydalanmaması için bir sebep göremiyoruz.

Birlik olarak bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalar sadece bir sektöre veya bir firmaya yönelik çalışmalar değildir. Tüm finans sektörüne fayda sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Bütün taleplerimiz finans sektörüne hitap eden ve KOBİ’lerimizin daha iyi hizmet alabilmesini sağlayan konulardır.

Batık kredi oranını aktarır mısınız?

Takipteki alacaklar finasman şirketlerinde % 3.9, faktoring sektöründe % 1, finansal kiralama sektöründe de %1.8 oranındadır. Bu durum verdiğimiz kredilerin doğru hedefleri bulduğu ve risk analizlerinin iyi yapıldığının en iyi göstergesidir. Bu noktada ülke olarak 2017 yılını sağlıklı geçirdiğimizi söyleyebilirim.

Bankacılık sektöründe dijital alana olan yatırımlar giderek artmaktadır. Bu alanda da çalışmalarınızı aktarır mısınız? Dijitalleşme performansı açısından lider konumda olan finansal hizmetler dünyasında, dijital dönüşümle birlikte kurallar tekrar yazılmaya başlandı. Yeni teknolojilerin ve inovatif çözümlerin günden güne hızla gelişmesiyle gerek ülkemizde gerekse dünyada finansman modelleri daha basit, hızlı, düşük maliyetli ve güvenli hale geldi. Birlik olarak da uluslararası organizasyonlara üyeliğimiz sayesinde takip ettiğimiz bu gelişmeler doğrultusunda üyelerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni sistemler geliştirmek ve şirketlerimizin dijital haritalarını çıkarmaları adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu gelişmelere bağlı olarak dijital dönüşümü destekleyecek teknolojik ve yasal altyapının oluşturulup hizmete sunulması sadece sektörümüze katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak ve verimliliğimizi arttıracaktır. Ülke ekonomisinin 2023 büyüme hedeflerine ulaşması ve sektörlerimizin gelişiminde dijital dönüşüm stratejilerinin önemli bir yer tutacağına inanmaktayız.