Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi hayırlı olsun

Mart 2019 tarihi itibariyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılışını yaparak İstanbul’un deprem riskinin azaltılması adına önemli bir projeyi daha hayata geçiren İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, bu anlamda önemli bir boşluğu dolduruyor. Yapılan çalışmaların geldiği nokta ve İstanbul’a kazandırılan itibariyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili detayları okuyucularımızla paylaşan İPKB Direktörü Kazım Gökhan Elgin, önemli açıklamalarda bulundu.

İSMEP projesinde gelinen nokta ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından 2006 yılından beri uygulanıyor. Bu projenin amacı İstanbul’un deprem riskine karşı hazırlanması, afet risklerinin en aza indirgenmesidir. 2006 yılından buyana 1365 kamu binasını güçlendirdik ya da yıkarak yeniden yaptık özellikle okullarda 1135 rakamına ulaşarak 1.6 milyon öğrenciyi daha güvenli binalarda eğitim görmesini sağladık. Ayrıca AFAD’ın kurumsal kapasitesinin artırılması kapsamında araç gereç, ekipman alımı yine Hasdal ve Akfırat’da iki tane komuta kontrol merkezinin yedekli olarak yapılması, Kızalay’a açık ve kapalı olmak üzere iki tane lojistik deponun yapılması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalarla İstanbul’u depreme hazırlıyoruz.

İPKB’nin hayata geçirdiği projeler neticesinde elde edilen deneyim, uluslararası arenada kabul görmektedir. Bu doğrultuda elde edilen deneyimi uluslararası platformlarda aktarmaya devam ediyorsunuz. Son dönemde bu çerçevede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verir misiniz?

ISMEP Projesi dünyaya örnek olan bir proje. Daha önce İSMEP Projesi’nin büyüklüğünde bir depreme hazırlık veya deprem öncesi risk azaltma projesi hiç yapılmadı. Yaptığımız işleri en üst düzeyde uluslararası standartlarda gerçekleştirdiğimiz için dünya çapından gelen yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Bugüne kadar 53 ülkeden temsilciler ISMEP Projesi’ni yerinde görmek için İstanbul’a geldi. Bunun yanında 111 Ulusal ve Uluslararası konferansta da ISMEP Projesi’ni panelist yahut moderatör olarak anlattık. Bu ilgi bizim için oldukça sevindirici. Umarız afetle imtihanı olan tüm ülkelere bilgi ve tecrübelerimizi aktarabilip onların da İSMEP gibi proaktif projeleri ülkelerinde uygulamaları için ilham olabiliriz.

İstanbul’un en büyük hastanesi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılışı yapıldı. Proje ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin İSMEP kapsamında yeniden yapımını yürütmekte olduğu üç büyük hastaneden biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin poliklinik ve acil bölümlerini Mart 2019 tarihi itibariyle açmış bulunmaktayız.

Yeni hastanenin tek aşamada yapılabilmesi için İSMEP kapsamında mevcut hastanenin acil ve poliklinik bölümlerinin taşınabileceği geçici bir bina yapıldı. Bu sayede mevcut hastanenin işleyişini kesintiye uğratmadan yapılan yeni hastane, 1.105 yatak kapasitesine sahip olarak uluslararası standartlarda, kalite ve konforda hastalarına hizmet verebilecek.

Hastanenin yeniden yapımı tamamlandıktan sonra eski binanın yıkılması ayrıca Onkoloji (Kanser) tedavisinde genel hizmet hastanesi olarak hizmet verebilmesi için yeni bir birimin yapım çalışmalarının başlamasını öngörüyoruz.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin toplam kapalı alanı mevcutta 45 bin metrekare iken yeni yapılan hastanenin toplam kapalı alanı 302.148 metrekare olarak yapıldı. Acil durumlarda ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla hizmet veren acil servis alanı mevcutta 5.100 metrekare iken 11.853 metrekare olarak yeniden inşa edildi. Toplam 24 olan ameliyathane sayısı da artırılarak yeni hastanede bu sayı 45’e ulaşacak.

Bugüne kadar İstanbul genelinde yaklaşık 1.365 kamu binası İSMEP kapsamında depreme karşı yeniden yapıldı veya güçlendirildi. Bunlardan biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi de 855 sismik izolatör ile deprem anında ve sonrasında kesintisiz hizmet verebilecek teknolojide yapıldı.

Hastanenin yataklı servisindeki hasta odaları yarısı tek, yarısı çift kişilik olarak planlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan “Nitelikli Hasta Yatağı” tanımına uygun olarak yapılan tüm odaların içinde tuvaleti, banyosu, en fazla iki hasta yatağı, televizyonu, telefonu, yemek masası, etajeri ve yatılabilen refakatçi koltuğu bulunuyor. Hem tek hem de çift kişilik tüm hasta odaları yaklaşık 35 metrekare olarak yapıldı. Tek kişilik odalar acil durumlarda çift kişilik olarak da kullanılabilecek ve hastane kapasitesi 1.400 yatağa kadar yükseltilebilecek. Hastane kapasitesi yıllık 3.000.000 ayakta, 100.000 yatan hasta ve 140.000 ameliyat olacak.

Hastanede kapalı yeraltı otoparkları planlanarak çevresinde afet ve acil durumlarda toplanma merkezi işlevi görebilecek geniş yeşil alanlar bırakıldı.

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde standartların yüksekliği, mühendislik açısından kazanımları beraberinde getirmektedir. Bu açıdan projeyi değerlendirmenizi istesek neler söylemek istersiniz?

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, modern mimari tasarım ve teknik özelliklerinin yanı sıra göze çarpan en önemli özellikleri; trijenarasyon sistemi ile hem elektriğini üretebilecek hem de kendi ısıtma ve soğutmasını sağlayabilecek altyapıda, karbon salınımı konusunda çevreci ve akıllı bina olarak dizayn edilmiş olmasıdır. Bu özellikleri ile beraber yeşil hastane olarak LEED Gold sertifikası alacak öncü kamu hastanelerinden biri olacak.

Ayrıca bu hastanemiz, Dünya Bankası Grubu üyesi IFC’nin EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) Yeşil Bina Sertifikasını alan Türkiye’de ilk hastane ve kamu binası oldu. 

Geçtiğimiz günlerde bizi sevindiren bir gelişmeden de bahsetmek isiyorum. 18-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Teksas Eyaletinde gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamında düzenlenen ve yarışma jürisini Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Texas Tech Üniversitesi, Texas A&M Commerce Üniversitesi, Amerikan Mimarlar Enstitüsü ve ABD Yeşil Binalar Konseyi’nden kent uzmanlarının oluşturduğu ‘ISBS2019 Sustainability Award – En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması’’nın sonucunda Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Projesi Sürdürülebilir Yapı-Sağlık Tesisi Kategorisinde birinci seçilmiştir. Yaptığımız işlerin böyle önemli ve gurur verici çıktılarını görmek bizleri çok sevindiriyor. Buradan sizin vasıtanızla bu ve diğer projelerimize emeği geçen tüm İPKB ailesine teşekkürlerimi iletiyorum.

Eğitim kurumlarının ‘Geleceğimizi güçlendiriyoruz’ sloganı ile yenilendiğine ve insanların beğeniyle bu okullara çocuklarını gönderdiğine şahit oluyoruz. Yapılan çalışmalarla ilgili güncel bilgileri alabilir miyiz?

Evet. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın eğitim aldığı okulları olası bir depreme karşı güçlendirdiğimiz zaman aslında geleceğimizi güçlendirmiş oluyoruz. Sloganımız da bu şekilde doğdu. Veliler, İSMEP Projesi kapsamında güçlendirilen veya yeniden yapılan okullara çocuklarını emanet ettikleri için çok memnunlar.

Bugüne kadar ISMEP Kapsamında 1135 okul binasını depreme hazır hale getirdik. Bu sayı 4.3 Milyon metrekare içinde, 27.800 sınıfta, 1.6 Milyon öğrenci ve öğretmenin güvenli okullarda eğitim ve öğretim hayatlarına devam ettiklerini göstermekte. Biz okullarda güçlendirme ve yeniden yapım çalışmalarını projelendirirken depreme dayanıklı binalar olmalarının yanı sıra nitelikli mimari uygulamalar üzerinde de duruyoruz. Özellikle iç mekân uygulamaları, açık alan düzenlemeleri ve enerji verimliliği gibi yeşil bina konsepti kriterlerinde uygun projeler olmasına önem verdik..

Öğretmenler ve okul yönetiminden, öğrencilerin başarı oranlarının arttığını hatta sınavlarda dereceye giren öğrencilerin bu okullardan çıktığını duyduğumuzda çok mutlu oluyoruz. Çevresel etkenlerin çocukların geleceğe bakışları, vizyonları ve eğitim kalitesini nasıl etkilediğini, eğitim verenlerin yaklaşımının hakikaten değişiyor olduğunu ve pozitif manada eğitime katkıda bulunduğunu görüyoruz.

Yaptığınız çalışmalar doğrultusunda İstanbul’un depreme hazırlanması ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Aslında her bireyin depreme hazır olduğu zaman tam anlamı ile depreme hazırız diyebiliriz. İSMEP Projesi’nin ise bu alanda büyük bir boşluğu doldurduğunu söyleyebiliriz. Özellikle hastaneler, okullar, yurtlar, sosyal hizmet binaları ve idari binalar büyük ölçüde depreme hazırlandı diyebiliriz. İSMEP Projesi öncesi tüm kamu binalarında büyük sıkıntılar vardı. Yaptığımız çalışmalarla bunları büyük oranda depreme hazır hale getirdik. Bu çalışmalar neticesinde depreme hazır hale gelen insan sayısını ve deprem sonrası ortaya çıkacak ekonomik kaybın önüne geçilmesini göz önünde bulundurduğumuzda İSMEP Projesi’nin önemi ortaya çıkacaktır.

TEMMUZ – AĞUSTOS  2019