Mega projelere kararlılıkla devam ediyoruz

Altyapı yatırımları ülke genelinde devam ediyor. Altyapı projelerinin yoğun bir şekilde devam ettiği alanlardan biri ise hiç kuşkusuz ulaşımdır. Bu alanda gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmekte olan mega projeler ile ilgili görüşlerini aldığımız T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Sayın Suat Hayri AKA, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkemizin haberleşme, demiryolu, denizcilik, havacılık ve karayollarıyla ilgili önemli güncel projeler hakkında bilgi verir misiniz?

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak 2003’ten bu yana ülkemizin ulaştırma altyapısını geliştirmeye yönelik çok büyük projeleri hayata geçirdik. Bakanlık olarak 2003-2018 yılları arasında toplam 474,3 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdik.

Karayollarında 2.657 km’si otoyol olmak üzere 26.017 km bölünmüş yol ve demiryollarında 1.213 km YHT hattı yaptık. Havacılık sektörünün önü açıldı, havalimanı sayımız 26’dan 55’e çıkarıldı. Böylece 34 milyon olan yolcu sayımız 193 milyonu aştı.

Denizcilik alanında yapılan teşvik ve düzenlemeler ile kabotaj taşımacılığında büyük artışlar sağlandı.

Haberleşme ve telekomünikasyon sektöründe ciddi gelişmeler elde edildi, 4.5 G hizmeti ülke genelinde yaygınlaştırıldı, kullanıcı sayısı kısa sürede 65 milyona ulaştı, mobil abone sayısı ise 78 milyon üzerine çıktı.

Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya YHT hatları, Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Ordu-Giresun Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi MEGA projeleri hayata geçirdik.

İstabul Yeni Havalimanı, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolunun devamı, Ankara-Niğde Otoyolu, Menemen-Aliağa Çandarlı Otoyolu, Akdeniz Sahil yolu ve tünelleri, Ankara-Sivas ile Ankara-İzmir YHT, Bursa Bilecik HT, Ovit Tüneli, 3 Katlı İstanbul Tüneli, Kanal İstanbul gibi mega projelerimize de devam ediyoruz.

Bakanlık olarak gerçekleştirdiğiniz projelerin ülke ekonomisine katkıları ile ilgili değerlendirme yapabilir misiniz?

Bakanlığımız tarafından 2003-2016 yıllarını kapsayan dönemde yapılan yatırımların; GSYİH’ye katkısı %3, sağladığı yıllık tasarruf ise 11 milyar $ civarındadır. Doğrudan ve dolaylı etkilediği 10 sektör 2016 yılında GSYİH’nin %36’sını oluşturuyor. Yatırımlar sayesinde yılda ortalama 639 bin,  2016 yılında ise 966 bin kişiye istihdam olanağı sağlanmış oldu. Ayrıca, e-Devletin uygulamaya alınmasıyla 1.750 hizmet bu kapıdan verilmeye başlandı. Bununla sadece 2016 yılında 1,9 Milyar $’a ulaşan bir tasarruf sağladık.

2017-2021 dönemine ait Stratejik Plan ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

Bakanlığımız 2017-2021 Stratejik Planında; 5 stratejik amaç altında 29 stratejik hedef ve toplam 120 faaliyet yer alıyor. Bakanlığımızın ulaşım sektöründeki temel amacı; ülke ekonomisinin ve sosyal hayatın ihtiyaçlarına uygun, taşıma türleri arasında dengenin sağlandığı, çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevreye duyarlı, ekonomik ve güvenli taşımacılığın yapıldığı bir ulaştırma altyapısının zamanında oluşturulmasının yanı sıra, ulaştırma alt sektörlerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte çalışması ve kombine taşımacılığın yaygınlaştırılmasıdır.

İletişim sektöründe ise; bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve etkin kullanılmasıyla, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu yolla ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin artırılmasına katkı sağlanması temel amaç olarak belirlenmiştir.

Havacılık alanında yaptığınız çalışmalar kamuoyu tarafından dikkat çekici bulunuyor, bu gelişmeler içerisinde İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

İstanbul Yeni Havalimanı, ülkemizin jeopolitik konumuyla Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney Bölgeleri arasında yolcu transfer merkezi ihtiyacını karşılayacak. Tamamlandığında nihai kapasitesi 150 Milyon yolcu/yıl olan 4 ayrı terminal binası (1.922.737 m² kapalı alanlı), 165 adet sabit yolcu köprüsü, 6 pisti ile Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak. Havalimanı inşası yanında şehir bağlantısını sağlayacak ulaşım modları içinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Ülkemizin lojistik üs olması konusunda çalışmalar yapılmaktadır, bu hedef doğrultusunda İpekyolu projesiyle ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

Bakanlık olarak çalışmalarımızda altyapılarımızın geliştirilmesini, projelerimizin planlanmasında ulaştırmadan lojistiğe geçişi ve modlar arasında entegrasyonu sağlayacak yaklaşımları temel alıyoruz.

Bu doğrultuda, Türkiye Lojistik Master Planı projemizin çalışmalarını sürdürüyor, bu yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca ilgili Bakanlıkların Müsteşar düzeyinde temsil edildiği Lojistik Koordinasyon Kurulunu kurduk. Düzenli toplantılarla çalışmalara devam ediyoruz.

Lojistik sektörünü ülkemizde güçlü hale getirmek ve ağımızı geliştirmek üzere mevcut 229 hat ve 358 km olan iltisak hattımıza ilave olarak 10 hattan oluşan 31 km’lik kesimin yapımına devam ediyoruz ve 340 km’lik 40 hattın yapımını planlıyoruz. İlaveten yaptığımız yeni bir çalışma ile limanların, OSB’ler, büyük fabrikalar ve diğer endüstri bölgelerinin demiryolu ağına bağlanabilmesi için hazırlık yapıyoruz. Birçok sayıda proje ile 270’in üzerinde endüstriyel tesis yaklaşık toplam 400 km iltisak hattı ile demiryolu ağına bağlanmış olacak. Bu sayede demiryolu ile taşınan yük miktarı 3 kat artacak.

Bir yandan ulaşım ağımızı geliştirirken diğer yandan da lojistik sektörünün ihtiyaç duyacağı lojistik merkezlerinin yapımına devam ediyoruz. Toplam 21 adet lojistik merkezinden 8’i hizmete sunuldu, 1’i hizmete sunulma aşamasında, 5’inin yapım çalışmalarına ve 7’sinin de ihale ve proje çalışmalarına devam ediliyor.

İpekyolu projesi ile ilgili olarak ise, Türkiye, Çin’den Avrupa’ya yapılan İpekyolu Projesi’ne dâhil olacak. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının,  Marmaray’ın,  Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün üzerinde tren hattı yapılmasının amacı Türkiye üzerinden trenlerin Çin’den İngiltere’ye kesintisiz olarak gitmesini sağlamak.

Hazar geçişi için Azerbaycan Bakü Limanı ile Türkmenistan’ın Aktau Liman bağlantısının iyileştirilmesi ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattın da bu yıl işletmeye açılmasıyla Şanghay/Pekin-Londra koridorunun (Orta Koridor) en çok tercih edilen taşıma koridoru olması ülkemizin jeo-stratejik önemini daha da artıracak. Hattın işletmeye açılmasıyla birlikte kısa vadede 6,5 milyon ton yük ve 1 milyon da yolcu taşınması öngörülüyor.

Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

Dünyanın merakla beklediği Kanal İstanbul Projesi’nin bu yıl içerisinde ihalesini yapmayı planlıyoruz. Proje etüd çalışmalarında son aşamaya geldik ve proje güzergahını belirledik. Yapılan çalışmalardaki değerlendirme kriterleri dikkate alındığında, 5 alternatif arasında “Küçükçekmece – Sazlıdere – Durusu” koridorunu Kanal İstanbul Projesi için en uygun güzergah olarak seçtik.  Yaklaşık olarak 45 kilometre uzunluğunda olacak bu koridorda kanal güzergahı ile entegre olarak liman, lojistik merkez, yapay ada gibi projelerin planlama çalışmalarını da yapıyoruz.

Amacımız bu proje ile Marmara Denizi’nin olumsuz değil, tam tersine olumlu olarak etkilenmesi ve özellikle yük taşımacılığından kaynaklı kazaların önüne geçilmesidir.  Aslında bu çalışma ülkemize bir yaşam alanı, yeni bir şehir katacak. Marinasıyla, serbest bölgesiyle, su yoluyla, havaalanıyla başlı başına kendi kendine yeterli, aynı zamanda da üçüncü, ikinci ve birinci köprü güzergahıyla asıl İstanbul ile entegrasyonu sağlanmış bir medeniyet projesidir.

Sona gelinen Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projesiyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü projemiz; Türkiye’nin en büyük metropolitanı ve sanayi kenti olan İstanbul’u Türkiye’nin diğer büyük sanayi kentleri olan İzmit, Bursa ile birlikte Yalova, Balıkesir, Manisa üzerinden İzmir’e bağlayacak.

Türkiye nüfusunun %44 nün yaşadığı, GSYİH’nın % 65’ini oluşturan coğrafyaya hizmet eden projenin tamamı (433 km) bitirildiğinde İstanbul-Bursa-İzmir aksının trafik yükü % 50 seviyesinde azalacaktır. Ortalama 8-9 saat süren İstanbul-İzmir yolculuğu 3-3,5 saate, Bursa 1 saate, Eskişehir 2-2,5 saate düşecek.

Osmangazi köprüsünün hizmete girmesi ile beraber, Gebze-İzmit aksının trafik yükü önemli bir ölçüde rahatlamış Körfezi geçmek 1 saat 30 dakikadan Osmangazi Köprüsü ile 6 dk’ya inmiştir.

Gebze-Bursa (Osmangazi Köprüsü dahil) 78 km.lik kesim,  Kemalpaşa Ayrımı-İzmir arasındaki 19 km.lik kesim, 6,5 km.lik Kemalpaşa Bağlantı Yolu ile muhtelif kesimlerde 115 km binder seviyesinde olmak üzere 433 km’lik projenin toplam 219 km’lik kesimi tamamlandı.

Çanakkale Köprüsü projesiyle ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında Kuzey Ege’ye bağlayacak olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları dâhil 352 kilometredir. Malkara-Çanakkale Kesimi, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinden başlayarak Çanakkale Boğazını geçmekte olup toplam uzunluğu bağlantı yolları dâhil 101 kilometredir.

Güzergah, Avrupa ve Trakya üzerinden, Ege ve İç Anadolu’nun batısına, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz Bölgelerine yönelecek karayolu trafiği için İstanbul Boğazı Geçişine yeni bir alternatif oluşturacak.

Ayrıca Gebze-İzmir Otoyoluna Balıkesir civarında bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısaltılmış olacak ve turizm sektöründe gelişme sağlanacak.

Ülkemizin önemli hizmet, sanayi ve turizm sektörlerine ilişkin kuruluşların yoğun olarak yer aldığı, önemli nüfus barındıran Trakya ve Batı Anadolu Bölgesinde sosyal ve ekonomik ilerlemeye ivme kazandırılacak.

Projede yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü; cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılı yılını simgeleyecek şekilde 2023 m orta açıklığa sahiptir.  Bu orta açıklık ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.