Prim üretimi ve karlılıkta hedefimizin çok üzerindeyiz!

2018 yılında kendi hedeflerini aşan ve sektör sıralamasında yükselen bir grafik ile yoluna devam eden Halk Sigorta, 2019 yılında da sürdürülebilir büyümesini devam ettirdiğinin altını çizen Halk Sigorta’nın Genel Müdürü Bülent Karan, “Sektör ilk 4 ay verilerine baktığımızda sektör ortalamasında büyüdüğümüz ve pazar payımızı koruduğumuz gözlemlenmektedir. Nitekim aynı dönem içinde prim büyüklüğünde hedefimizi yakalamış bulunmakla birlikte karlılıkta hedefimizin çok üzerinde olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi.

Ülkemiz sigorta piyasasının yapısı en güçlü oyuncularının başında gelen Halk Sigorta, arkasındaki itici gücü Halkbank’ın da desteğiyle her geçen yıl belirlediği hedeflerini aşarak yoluna devam ediyor. Bu başarıyı ekip çalışmasının bir sonucu olarak değerlendiren Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan’dan Halk Sigorta ve sektör ile ilgili görüşlerini aldık.

Euronewsport: Halk Sigorta Halkbank’ın iştiraki olan bir Şirket. Bize kısaca Şirketinizden bahsederek, arkanızda itici güç olarak Halkbank’ın desteğini hissediyor musunuz?

B.Karan: Bugünkü Halk Sigorta’nın öyküsü 1958 yılına dayanmaktadır. 1958 yılında bir grup Esnafın Halkbank öncülüğünde bir araya gelerek kurmuş oldukları Birlik Sigorta Kooperatifi, 2010 yılına gelindiğinde Halk Sigorta adını almıştır.

60 yılımızı gururla geride bırakırken Şirketimiz, özel ve yaygın acente yapımız ve ana hissedarımız olan Bankamız şubeleri kanalı ile Sigortalılarımıza ulaşmaktadır. Burada Halkbank bizim için önemli bir güç! Bugün Türkiye’nin en büyük KOBİ Bankası olan Halkbank’ın ülkemiz çapında çok yaygın bir şube ağı var ve bu şubeler aynı zamanda bizim acentemiz olarak da faaliyet göstermektedirler.

Diyebilirim ki; biz Türkiye çapında yaygın satış ağına sahip, Türk Bayrağının dalgalandığı her yerde insanımıza ulaşan ve onlara sigorta hizmetini götüren bir şirket olarak, Bankamızın gücünün ve bize sağladığı desteklerin farkındayız ve bunu doğru yönde kullanarak yıldan yıla büyüyen bir Şirketiz.

Euronewsport: Halk Sigorta olarak 2019 hedefleri neler, ilk 6 ayda hedefin neresindesiniz?

B.Karan: 2018 yılında kendi hedeflerini aşan ve sektör sıralamasında yükselen bir grafik ile ilerleyen Şirketimiz, 2019 yılında da sürdürülebilir büyümesini devam ettirmektedir. Sektör ilk 4 ay verilerine baktığımızda sektör ortalamasında büyüdüğümüz ve Pazar payımızı koruduğumuz gözlemlenmektedir. Nitekim aynı dönem içinde prim büyüklüğünde hedefimizi yakalamış bulunmakla birlikte karlılıkta hedefimizin çok üzerinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Yılın ilk yarısını da hedeflerimizden sapmadan tamamlayacağımızı görüyoruz. Bu dönemde prim üretiminin yanında teknik karlılığa özel önem göstermekteyiz ve bunda da başarılı bir noktaya doğru ilerliyoruz.


Euronewsport: Halk Sigorta’nın pazara ve müşterilerine sunduğu yenilikler?

B.Karan: Halk Sigorta olarak geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Ürünlerimiz açısından özellikle son yıllarda pazara sunduğumuz Emekli Koruma Sigortası, oto branşında yenilenmiş ve teminat kapsamı genişletilmiş Ayrıcalıklı Kasko ve bu dönemde bir hayli gündemde olan Ticari Alacak Sigortası gibi ürünlerimiz ile sektörün önemli ve belirleyici oyuncusu statüsünde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortalarında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak atanmış olmamız ve bu kapsamda sistemin yöneticisi ve temsilcisi olmamız, bizim bu ürünün satışında da ön planda olmamızı sağlamıştır. Halen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortalarında % 60’ın üzerinde bir Pazar payına sahibiz.


Euronewsport: Kendinizi kamu şirketi olarak mı görüyorsunuz?

B.Karan: Kamu şirketi tanımını iyi yapmak gerekiyor. Elbette bir Kamu Bankası’nın bağlı ortaklığı olarak kamu şirketiyiz diyebiliriz. Ancak bu tamamen idari ve sermaye yapısını ilgilendiren bir konu. Bunun dışında biz serbest piyasada faaliyet gösteren ve piyasa şartlarına ve düzenlemelerine tamamen uyum sağlayan bir anonim şirket statüsündeyiz. Faaliyetlerimizi de bu kapsamda devam ettiriyoruz.

Euronewsport: Sektör oyuncularıyla kıyasladığımızda, Halk Sigorta olarak sektörün tecrübeli markası olmanız avantaj sağlıyor mu?

B.Karan: 60 yılı aşan köklü bir geçmişe sahip olmak, tecrübeyi ortaya koymak için çok önemli bir süre. Bu yüzden tabii ki Şirketimiz açısından avantaj sağlıyor. Ayrıca Halkbank gibi finans sektöründe önemli bir gücün iştiraki olmak da bizim için önemli bir avantaj. Bu durum güven duygusunu da beraberinde getiriyor ki;  biz bu değerin farkındayız.


Euronewsport: 60  yılı geride bırakan Halk sigorta bugün piyasa oyuncuları arasında istenilen yerde mi?

B.Karan: Şirketimiz 2005 yılının sonundan itibaren Halkbank’ın ana sermayedarlığında faaliyetine devam etmektedir. Bu açıdan incelediğimizde son 14 yılda prim üretimin 27 kat, pazar payını ise yaklaşık 4,5 kat arttırmış bulunuyoruz. 2005 sonunda sektörde hayat dışı prim üretiminde 22. sırada olan Şirketimiz 2018 yılını 9. sırada tamamlamıştır. Bu gelişimin çok önemli olduğunu bilmekle birlikte asıl detaylarda çok daha çarpıcı rakamları görmekteyiz. Örneğin yangın branşında 32 kat, mühendislik sigortalarında 30 kat büyüyen, ülkemizin en önemli altyapı projelerine ve başta enerji, savunma sanayi, demir çelik, turizm, tekstil, otomotiv sektörü gibi en önemli endüstriyel tesislerine teminat sağlayan bir şirket haline gelmiş bulunmaktayız.

Euronewsport: Yapılan çalışmalarla kısa zamanda 5 bin KOBİ’nin alacağının devlet güvencesi altına alınması gelecek adına sevindirici bir gelişme midir?

 

B.Karan: Ürünün devreye girmesi ile özellikle ilk üç ayda, öngörülerimizin ötesinde bir döneme şahit olduk.  Çünkü ürün özellikle mikro segmentte beklenenin üzerinde bir talep ile karşılaştı. Bu durum bizim için de bir hayli sevindiriciydi. İlk 5 aylık sürece baktığımızda; 5 Bin’in üzerinde KOBİ sigortalanmış ve yazılan prim 9 Milyon TL. seviyesine ulaşmıştır. Yapılan çalışmaların KOBİ’ler açısından yerinde olduğu ve beklenen, istenilen bir ürün geliştirildiği aşikardır.

 

Euronewsport: Devlet Destekli  Ticari Alacak Sigortası’nı kısaca özetler misiniz? Neleri kapsıyor? Bu uygulama KOBİ ve sigorta şirketlerine nasıl fayda sağlayacak

 

B.Karan: Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, firmaların yapmış olduğu herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür. Bu ürün ile doğrudan KOBİ segmentine yönelik bir çalışma başlatılmış oldu. Bu şekilde KOBİ’lerin tahsilat riskleri minimize edilmiş, tahsilat riski nedeniyle azalan vadeli satışlar için de bir fırsat ortamı oluşturulmuştur. Piyasanın canlanması, ticaretin artması için çok önemli bir finansal enstrüman sunulmaktadır.

Yine bu uygulama ile; KOBİ’lerimiz son derece sıkıntılı olabilecek ödenmeyen faturalara karşı kendilerini koruma altına alarak finansal yapılarını güçlendirebilmektedirler. Bilançolarının aktif kalitesi yükselirken bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibiliteleri artabilmektedir. Hatta KOBİ’lerimiz yeni müşteriler bularak güvenli bir şekilde satışlarını artırabilmekte ve şirketlerini büyütebilmektedirler. Ayrıca uygun maliyetlerle tahsilat hizmeti alarak maliyetlerini azaltabilirken risklerini ölçme konusunda da uygun bir maliyet ile profesyonel destek alma şansına sahip olabilmektedirler.

 

Euronewsport: KOBİ ler için risk yönetimini yapmanız çok önemli bir destek. Peki KOBİ ler sizleri dinliyor mu?

 

B.Karan: KOBİ’lerimizin bizleri dinlediğini bildiğimiz için KOBİ’lerimize destek olmak bizim için de önemli.  Ticari Alacak Sigortası ürünümüzle Sigortalımızın yeni ya da mevcut müşterileri ile ilgili risk analizi yapılarak, müşterilerinin finansal durumunda oluşabilecek olumsuzluklar gözleniyor ve bu konuda Sigortalımız bilgilendiriliyor. Böylece olası hasarların önüne geçilmesi sağlanıyor. Rizikoların herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda ise Sigortalımıza ya alacağı tahsil ediliyor ya da poliçe özel şartları çerçevesinde tazminat ödemesi yapılıyor.

 

Euronewsport: Sigorta sektörünün büyük beklenti içinde olduğu Sigorta Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun oluşumu sektöre ne kazandıracak?

B.Karan: Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında kurulacak olan Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (SDDK) ihtiyaç duyulan bir gereklilikti. Bugün sigorta sektörümüz bireyselden savunma sanayine kadar çok geniş bir yelpazede hizmet sağlamaktadır. Bu kadar geniş bir alana sahip olan, ekonomik açıdan olumsuz dönemler yaşandığında kurtarıcı görevini üstlenen, piyasalara güven sağlayan sigortacılık sektörünün daha kararlı, hızlı ve çözüme odaklı ilerlemesi konusunda Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun  (SDDK) önemi yadsınamaz.

Euronewsport: Sektörün yasal ve hukuksal düzenleme ihtiyacı var mı?

Sigortacılık Kanunu gibi halihazırda sektörümüz için hazırlanmış yasal ve hukuksal düzenlemeler bulunmaktadır. Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu ile birlikte elementer ve bireysel emeklilik alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin denetlenmesi ve bu denetlemelerden çıkacak sonuçların incelenerek yorumlanması ile atılacak adımlar kuşkusuz sektörümüzün daha iyi olması yönünde etkili olacaktır.

TEMMUZ – AĞUSTOS  2019