Savunma sanayi kuruluşları içinde üçüncü olarak belirlenmek firmamızı gururlandırdı

Son dönemde aldığı ödüller ve yurtdışı pazarlarda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Samsun Yurt Savunma, son olarak Savunma Sanayi Ödülünü aldı. SSM tarafından 2017 yılında tüm savunma sanayi kuruluşları içinde TEİ ve TUSAŞ’tan sonra üçüncü olarak belirlenen Samsum Yurt Savunma, yaptığı çalışmalarında ne kadar yerinde olduğunu tüm sektöre göstermiş oldu. Yapılan törende ödülü Savunma Sanayi Bakanı Fikri Işık’ın elinden alan Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Cahit Utku Aral, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.

İDEF fuarı gerçekleşti. Yapılan fuarla ilgili genel bir değerlendirme alabilir miyiz?

2017 yılı IDEF Fuarı’nın, bölgemizde yaşanan savaş ve Türkiye’nin uluslararası ilişkileri göz önüne alındığında kritik bir dönemde gerçekleştiği düşüncesindeyiz. Kritik bir zamanda Türkiye, hem yerli ürünlerini sergileme ve sunma imkanını bulduğu gibi birçok ülke ile de temaslar gerçekleştirmiştir.  IDEF 2017, T-625 özgün tasarım genel maksat helikopterimizin ve Altay tankımızın sergilenmesi, ilk uzun menzilli karadan karaya KAAN Füzemizin atışları gibi birçok yeni projenin yer alması ile Türk Savunma Sanayi tarihinde de yerini almıştır. Umarız bu başarı siparişler ile de taçlandırılacaktır.

Bizim bir diğer tespitimiz de; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün alt birimlerinin fuar süresince tüm yenilikleri incelemeleri, tüm katılımcı stantlarını detaylıca gezmeleri, bilgiler toplamaları ve katılımcılara gelecekteki çalışmaları için yön göstermiş olmalarıdır. Önceki IDEF fuarlarında böyle bir ilgi tarafımızca gözlenememiştir ve bu sebepten fuarın, ülkemiz için ayrıca başarılı geçtiğinin düşüncesindeyiz.

Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın iştirakleri de Fuar katılımcıları üzerinde pozitif bir etki bırakmış ve Savunma Sanayimizin devletimizin en üst seviyesinden takip edildiğini görmek hepimizi mutlu etmiştir.

Önceki yıllarda gerçekleşen organizasyonlar ile karşılaştırdığımızda; Afrika ve Asya Ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısının arttığı fakat Avrupa ve Amerika’dan olan katılımın azaldığı tarafımızca gözlenmiştir. Tabi bu durumun Türkiye’deki ve Dünyadaki konjonktür dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekir.  IDEF fuarına bölgeden olan ilginin, Türkiye olarak Savunma Sanayiinde güçlenmemize endeksli olarak arttığı açıktır.

İDEF fuarının firmanız açısından bir değerlendirmesini alabilir miyiz?

IDEF 2017 Fuarı; hem Samsun Yurt Savunma (CANIK) hem de Unidef firmamız adına çok başarılı geçmiştir. Yukarıda da belirttiğim gibi; uluslararası ziyaretçilerin yanında kolluk kuvvetlerimiz ile çok verimli değerlendirmeler yapılmış ve yol haritaları üzerine çalışılmıştır.  CANIK markası altında üretmekte olduğumuz yarı otomatik silahlarımıza, uluslararası piyasada ilginin artmasının iç piyasada da pozitif etki yarattığını tekrar açık bir şekilde gözlemledik. Bilindiği üzere ABD pazarındaki performansımız, yürütmekte olduğumuz pazarlama ve yatırım faaliyetleri tüm dünyadan takip edilmektedir. Bu sayede fuarda hem Afrika hem de Asya ülkelerinden ciddi ilgi gördük ve Mayıs ayından buyana da söz konusu projelerde büyük ilerlemeler kaydettik.  

Bilindiği üzere firmamız tamamen ihracat odaklı çalışmakta ve bu tip fuarlarda ürünlerinin satış sahasını genişletmenin yanında savunma sanayii kapsamında iş birliklerini de arttırmayı hedeflemektedir.  Bu kapsamda IDEF Fuarı’nda gerçekleşmesini beklediğimiz girişimler yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır.   2016 yılı sonunda belirlemiş olduğumuz, 2017 ihracat hedeflerimize ulaşacağımızı bugünden görmekteyiz ve bu beklentinin gerçekleşiyor olması 2018 hedeflerimizi de arttıracağımızın sinyallerini vermiştir. 2008 yılından bu yana firmamız, kısa vadeli hedefleri yanında, 5 yıllık periyotlarla da hedeflerini değerlendirmektedir. 2013 yılında hedef olarak belirlenmiş olan dünya markası yaratma hedefimize başarı ile ulaşılmıştır. 2018 yılı hedefimiz ise; yarı-otomatik tabanca pazarında dünyada ilk 10 firma içerisinde yer almaktır. 2016 yılında Türkiye’nin tabanca ihracatının %75’i firmamız tarafından gerçekleştirilmiş ve ABD’ye ihracatta dünyada 8’inci sıraya gelinmiştir. Yeni projelerimiz, uluslararası iş birliklerimiz ve hayata geçirmiş olduğumuz Canik-USA firmamız ile umarız 2018 yılı hedeflerimize de ulaşacağız.   

Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın yerli savunma firmalarının, yabancı firmalar ile hem yurt içi hem de yurt dışında yapacağı beraberlikleri destekleyecek olduğunun vizyonunu bu yıl özellikle ortaya koymuş olması, firmamızın uzun yıllardır hayata geçirmiş ve geçirmekte olduğu projelerinin doğruluğunu bizlere göstermiştir. Bu fuarda da dünyanın dört bir tarafından çalışmakta olduğumuz partnerlerimizle beraber müşterilerimizin alanımızda ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılama imkanını sunduk. Bu çalışmalarımıza hiç durmadan ve hatta portföyümüzü arttırarak, hedeflerimizden şaşmadan devam edeceğiz ve umarım 2019 IDEF Fuarında daha da güçlü olarak hazır bulunacağız.     

SSM tarafından her yıl yapılan 9 kritere göre belirlenen Yılın İlk Üç Savunma Firmaları Ödülünde TEİ ve TUSAŞ sonra üçüncü olarak seçildiniz ve ödülünüzü aldınız. Verilen ödülün sizin açınızdan önemini aktarır mısınız?

Samsun Yurt Savunma olarak verimlilik, öz kaynak yeterliliği, maddi duran varlık verimliliği, iş gücü verimliliği, tedarik zincir yönetimi, yan sanayi kullanımı, lojistik, ihracat ve Ar-Ge olarak belirlenen 9 kriter ile tüm savunma sanayi kuruluşları içerisinde SSM tarafından 2017 yılı için üçüncü olarak belirlenmek firmamızı gururlandırmıştır.  Bu ödülün tarafımıza Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık tarafından verilmesi ve kendisinin bizlere koymuş olduğu süreklilik talebi bizim için hedef olmuştur.

Tüm bu kriterlerde başarı sağlanması için uzun yıllardır Firmamızda meşakkatli ve planlı bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Son kullanıcının ihtiyacının belirlenmesi, bu ihtiyaçları karşılayacak ürünün tasarlanması, tasarımın en verimli şekilde üretilmesi ve doğru bir pazarlama stratejisi ile başta ihracat pazarları olmak üzere, ürünün satışının gerçekleştirilmesi tüm sektörlerde başarı için zorunludur.  Firma olarak bu vizyon ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde CANIK markası bir dünya markası olmuştur.  Fakat esas hedef bu başarıyı sürekli kılmak ve dünyadaki başarı sıralamalarında yer almaktır. Bugün Samsun Yurt Savunma konumunu, dünyadaki diğer rakiplerine göre değerlendirmekte ve bu başarıyı dünya klasmanına taşımak için önünde daha zorlu süreçler bulunmaktadır.  Bu hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenler belli olup, bu yolda çok istikrarlı bir şekilde ilerlemek gerekmektedir.

Bize bu ödülü layık gören ve bizlere bu mutluluğu yaşatan Savunma Sanayii Müsteşarlığımıza teşekkür ederiz.

Son dönemde  aldığınız ödüller başarınızın göstergesidir. Bu başarınızın altında yatan gerçekleri aktarabilir misiniz?

Türkiye’nin en büyük problemlerinin başında katma değerli üretimlerin yetersizliği gelmektedir.  Bugün açıkça görülmektedir ki bu rekabetçi pazarda var olmanın temelinde, insanların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan, maliyet etkin ürünlerin tasarımlarını gerçekleştirmek yatmaktadır.  Bugün firmamız konusunda hem çok başarılı tasarımlar yapmakta ve bu tasarımları en verimli şekilde üreterek, son kullanıcının en iyi fiyattan hizmetine sunmaktadır. Son kullanıcının ihtiyacının üzerinde bir tasarım yapmak ve bu ürünü rakiplerine nazaran daha pahalıya satmaya çalışmak, günümüzde karşılık bulamamaktadır.  Bunun yanında; hiçbir pazarlama aktivitesi yapmadan ve bir marka yaratmadan, kullanıcının ihtiyacını karşılayan bir ürünü de sadece ucuz üretim yaparak müşteriye sunmakla da markaya sadık müşteri kitlesi yaratılamamaktadır. 

Samsun Yurt Savunma olarak çalışmalarımızı, yukarıda belirttiğimiz vizyon çerçevesinde icra etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan en iyi tasarımları yapıp bu tasarımları patent koruması altına alırken, Endüstri 4.0 çerçevesinde üretim yapmaya, en iyi tedarikçiler ile çalışmaya, müşterilerimize en iyi lojistik hizmeti sunmaya ve en önemlisi doğru pazarlama stratejileri ile markamıza sadık bir müşteri kitlesi oluşturmaya çalışıyoruz. Tüm bu alanlarda tek başınıza başarı sağlayamayacağınızdan, tüm kıtalarda dünyada en iyi ve bizim çalışma etiğimize en uygun firmalar ile beraberlikler kuruyoruz.

Tüm bu alanlarda başarı sağlamak kısa sürede mümkün olmuyor, en azından bu yolda sizinle istikrarlı bir şekilde yürüyecek ekip oluşturmak ve beraberlikler kurmak zaman gerektiriyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi başarı; hedefleri net bir şekilde ortaya koyup, bu yolda gereken her şeyi iradeli şekilde uygulamaktan geçiyor.        

Savunma sanayi de yurt dışı pazarlara artık daha fazla önem verileceğine değinildi. Bu açıdan Canik olarak ihracatta yaptığınız çalışmaları aktarabilir misiniz?

Türkiye’nin katma değerli üretim kapasitesindeki sıkıntı, direkt ve doğal olarak ihracatına yansımaktadır. Ülkemizin zenginleşmesi için katma değerli ürünler üretip, bu ürünleri ihraç etmemiz şarttır.  Bugün ABD veya Avrupa Ülkeleri gibi gelişmiş ülkeler dahi üretimlerini yurt içine çekme arzusundadırlar ve böyle bir dünyada başta katma değerli ürünler olmak üzere ihracat yapmak daha da zorlaşmaktadır.  Bu sebeple; daha önce de  belirttiğimiz gibi Savunma Sanayii Müsteşarlığımız uluslararası işbirliği vizyonunu ortaya koymuş ve daha önce olmadığı gibi yerli firmalarımızı yabancı firmalar ile beraberlik yapmalarını teşvik etmiştir.  Bugün bu beraberliklerin Türkiye’deki en güzel örnekleri BAE beraberliğinde kurulan FNSS, GE beraberliğinde kurulan TEI, hatta bir zamanlar Lockheed Martin beraberliğinde kurulan TUSAŞ firmalarımızdır.  Artık dünyanın hiçbir ülkesinde “sadece milli” kavramı, yalnızlaşmadan başka bir karşılık bulamamaktadır. Günümüzde önemli olan; bu beraberlikler sonucunda ortaya çıkacak ürünler için Türkiye’nin haklarını en iyi koruyacak kontratları yapmaktır.

Savunma sanayi ürünlerinin ihracatında Türkiye’nin uluslararası ilişkileri de büyük önem arz etmektedir. Türkiye sürekli savaşan bir ordu ve polis teşkilatına sahip olduğundan dünyada önemli bir referans olarak görülmektedir. Bu referans yerli savunma firmalarımız için büyük bir avantajdır. Firma olarak ihracat odaklı olmamıza rağmen, yapmakta olduğumuz tüm tasarımlarda kolluk kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına ve görüşlerine öncelik vermekteyiz. CANIK markalı hiçbir ürün sivil kullanım için tasarlanmayıp, askeri standartları fazlası ile karşılayacak şekilde tasarlanıp, sivil kullanıcıların da hizmetine sunulmaktadır. Kısacası kendi kolluk kuvvetleri tarafından kullanılmayan ürünlerin ihracatı mümkün olamamaktadır. Ayrıca en güvenli şekilde, en kısa sürede ve maliyet etkin olarak ürünleri dünyaya ulaştırmak, savunma ürünlerinde büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede CANIK ürünleri için Türk Hava Yolları ve uçuş destinasyonlarının fazlalığı kritik önem arz etmektedir. Samsun Yurt Savunma olarak her kıtayı ve her pazarı ayrı değerlendirmekteyiz. Her pazarın kendine özgü özellikleri ve işleyişi bulunmaktadır. Bizim iş kolumuzda en büyük pazar Amerika Birleşik Devletleri olup, Avrupa savunma ürünlerinde Türkiye’nin en zorlu pazarları içerisinde yer almaktadır ve bu tamamen Avrupa’nın bu sektörde içerisine kapalı olmasından kaynaklıdır. CANIK, uzun soluklu çalışmalar neticesinde Avrupa pazarında da kendini kabul ettirmiştir ve firmamızın ikinci büyük pazarı konumuna yükselmiştir. Avrupa’dan sonra Afrika, Asya ve Güney Amerika pazarları firmamız için çok önemli olup, önümüzdeki süreçte bu pazarlarda beraberlikler yapmamız da söz konusu olabilecektir.