Savunma Sanayinin Güvenilir Kuruluşu Türk Loydu

Türk Loydu; 1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulmuş, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Armatörler Birliği, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği gibi birçok değerli paydaşa sahip klaslama, muayene ve belgelendirme hizmetlerini sağlayan bir “Klaslama ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu” dur. Türkiye’nin önemli sektörel kuruluşlarının bir araya gelerek, ülkemizin öz kaynaklarıyla oluşturduğu Türk Loydu; o günden bu yana sürekli hizmet alanlarını genişleterek, deniz ve kara endüstrisindeki gelişmelere öncülük etmiş ve gelişimini sürdürmüştür.

 Bugün gelinen noktada hizmetlerini uluslararası tanınırlığı olan akreditasyonlar ve yetkiler çerçevesinde sürdürmekte, birçok alanlarda yetkin teknik kadrosu ile geniş bir yelpazede askeri gemiler başta olmak üzere gemi klaslama, askeri gemilerde kullanılan ürünler de dahil olmak üzere ürün ve personel belgelendirme, muayene, onaylanmış kuruluş, üçüncü taraf kontrolörlük, gözetim, yönetim sistemleri belgelendirme ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Ülkemiz savunma sanayi yatırımlarındaki payının önemli oranda artış kaydetmesi, bu alanda yapılan yatırımların kalite, güvenlik ve çevreye duyarlılık açısından şartnamelere uygunluğunun bağımsız kuruluşlarca denetlenmesi sonucunu doğurmaktadır.

Askeri tesis, araç ve gemilerin bağımsız kuruluşlarca denetlenerek sertifikalandırılması askeri yönetimlerin gönüllü tercihleri sonucunda ortaya çıkan bir faaliyettir. Türk Loydu; kara ve deniz endüstrisine yönelik askeri projelerde ürün belgelendirmesi, gemi klaslama, proje onayı ve sistem belgelendirme hizmetleri gerçekleştirmektedir.

Türk Loydu, NATO ülkelerinin klas kuruluşlarının üye olduğu Askeri Gemi Klaslama Derneği (Naval Ship Classification Association veya NSCA) üyesi olup, askeri gemi kurallarının oluşturulması çalışmalarında yer almaktadır.

Son yıllarda Türkiye’nin Savunma Sanayi Başkanlığı’nın vermiş olduğu destek ve liderliği ile MİLGEM, LHD, YTKB, LCT, LST, KURYED, MOSHIP ve benzeri milli askeri projeleri gerçekleştirmesi, sektöre çok büyük destek sağlayarak, geniş iş hacmi ve tecrübe yaratmıştır. Türkiye’de inşa edilen tüm askeri projelerde yaklaşık 20 yıldır yer alan ve yurt içi/yurt dışı projelerde bugüne kadar toplam 150’den fazla askeri gemi klaslayan Türk Loydu, ülkemize uluslararası arenada güç ve itibar sağlayacak olan bu askeri projelerdeki klaslama faaliyetlerine milli görev şuuruyla, hızla devam etmektedir.

Savunma sanayi, denizcilik sektörü ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda araştırma ve geliştirme faaliyetleri geliştirilerek sürdürmek üzere Türk Loydu Vakfı tarafından kurulan TL Teknik Arge ve Tasarım Ltd. Şti. Şirketi ile Türk Loydu Kurallarını destekleyecek AR-GE faaliyetlerini gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası kurumların desteklediği projelerde yer almak, Türk Loydu ve sektörün ihtiyaç duyduğu kural yazılımlarının tasarlanmasına ve oluşturulmasına destek olmak amaçlanmıştır.

Türk Loydu’nun çelik gemilerden kompozit teknelere, rüzgar türbinlerinden, dalış sistemlerine uzanan çok sayıda kural kitabı mevcuttur. Türk Loydu Kuralları, en son teknolojik gelişmeler ve uluslararası kurallardaki değişimler göz önüne alınarak yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla Türk Loydu Kural Geliştirme birimi tarafından sistematik olarak güncellenmektedir.

Türk Loydu’nun hizmet sunduğu Endüstri ve Belgelendirme sektöründe Türkiye ve bölgemizde başlayacak tüm mega projelerde yer almak için çalışmalar yapıyoruz. Mersin Akkuyu’da yapılacak Nükleer Enerji Santrali projesinde 3. Taraf kontrolörlük ve muayene hizmetleri vereceğiz. Bu proje sayesinde elde edilecek bilgi birikimi ve know-how transferi ile Sinop’ta yapılacak Nükleer Enerji Santrali ve daha sonra yapılması planlanan diğer Nükleer Enerji Santrallerinde hizmet vermek üzere girişimlerimiz var. Özellikle Türkiye’de son dönemde yapılan demiryolu projelerine katkı vermeyi, ülkemizin gelişmesine çok büyük etkisi olacağına inandığımız tüm raylı sistem çalışmalarında yer alarak Türkiye’mizin ekonomik ve endüstriyel gelişmesine destek olmak istiyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye’de inşa edilen askeri projeler için devlet desteğinin devam etmesi, bu projelerde millileştirme oranlarının artırılması hedeflenmektedir. İçinde yaşadığımız bölgenin gerçekleri güçlü bir savunma sanayine sahip olmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu alanda yaptığımız her gelişim bize yalnızca askeri alanda değil ticari alanda da kazanç olarak dönmektedir. Yakın gelecekte geliştireceğimiz kendimize has yüksek teknolojilerle dünya savunma sanayi pazarından çok daha geniş bir pay almamız hiç de sürpriz olmaz. Elbette Türkiye’mizin tüm savunma sanayi gelişim sürecinde milli kuruluşumuz olan Türk Loydu’nun klaslama, muayene ve belgelendirme hizmetlerini sağlamak üzere çalışması, süreçleri hızlandıracak ve teknolojik bilgilerimizin güvenliğini sağlayacaktır.

Hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde mevcut faaliyetlerimizi genişleterek devam ettirirken, teknik ve idari kadrolarımızı da geliştirdik. Büyüme hamlemiz, elbette artarak ancak kontrollü bir şekilde devam edecek, yeni hedeflediğimiz nükleer enerji, yenilenebilir enerjiler ve raylı sistemlerle ilgili alanlarda devam edecektir. Büyüyen Türkiye’mizin ihtiyaçları doğrultusunda gereken tüm sorumluluk ve görevleri alacağımızdan ve başarıyla gerçekleştireceğimizden şüpheniz olmasın.