SDT Uzay Sanayi, yerli sanayinin savunma pazarındaki payını ve rolünü öne çıkarmak için çalışıyor

Yaşanan ekonomik sorunlar sonrasında birçok firma büyüme sorunları yaşarken, yaptıkları çalışmalarla ODTÜ Teknokent tarafından 2014-2015 yılında en hızlı büyüme gösteren büyük ölçekli firma ödülünü SDT Uzay ve Savunma Sanayi almayı başardı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’in elinden ödülünü alan SDT Genel Müdür Fatih Ünal, yaptıkları başarılı çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizerek, savunma sanayi alanındaki gelişmeleri dergimize aktardı.

15 Temmuz sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle savunma sanayi ile ilgili yatırımların artarak devam etmesi gerektiğini ifade ettiler. Bu ifadelerin savunma sanayine yansımaları ile ilgili düşüncenizi alabilir miyiz?

Ülkemiz, stratejik konumu itibari ile savunma ve güvenliğine çok önem vermek durumdadır. Hem iç hem de dış tehditlerin varlığı savunma sanayine yapılan yatırımların artmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu yatırımların milli/yerli olarak gerçeklenmesi ile ilgili ürün ve hizmetlerin savunma ve güvenlik kullanıcısına en uygun şekilde sunulması, milli savunma sanayimizin stratejik hedefinin temel unsurudur. Biz SDT A.Ş. olarak savunma sanayimizin ihtiyaçlarına özellikle özgün kritik teknolojiler ve ürünler geliştirerek katkıda bulunmaktayız. Aşağıda belirttiğim çalışmalarımızın, sorunuza cevap verebileceğini değerlendirmekteyim;

SDT devletimizin savunma sanayine verdiği önem ve yerli sanayinin savunma pazarındaki payını ve rolünü öne çıkartmaya yönelik politikaları çerçevesinde, Ar-Ge ye dayalı olarak belirli dikey uzmanlık alanlarında yerli ürünler ve yetenekler geliştiren bir yerli savunma sanayi firması olarak, kurulduğu 2005 yılından bu yana çeşitli savunma elektroniği ve yazılım ürünlerini ortaya koymuş ve kullanıma vermiş bulunmaktadır. SDT; uzmanlık alanları itibariyle, Algılayıcı (Radar, Kızıl Ötesi vb) ve elektronik harp sinyal işleme ve analiz sistemlerini, Görüntü işleme ve analiz yazılımlarını, Gözetleme Uyduları yer istasyonları ve uydu görev sistemleri sinyal/veri işleme ve analiz sistemlerini, Hava platformları ve silah sistemleri elektronik/aviyonik sistemleri ve kara platformları elektronik üniteleri ve ilgili simülasyon-modelleme yazılımlarını ve ürünlerini özgün ve yerli olarak gerçeklemektedir.

SDT bugüne kadar Ar-Ge dönemini tamamlayıp üretim aşamasına geçtiği pek çok yerli/özgün yazılım/donanım sistemlerini muhtelif yerli entegratörlere ve nihai kullanıcılara sağlamıştır.

SSM’de yeniden yapılanma sürecinde sona yaklaşıldığı gözlemleniyor. Bu sürecin savunma sanayi firmalarına ve size etkileriyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

SSM, savunma sanayimize yön veren, sanayimizin faaliyetini regule eden ve savunma ve güvenlik alanında modernizasyon ihtiyaçlarını karşılayan projeleri kurgulayan, yürüten ve yöneten uzman bir tedarik kurumudur. SSM, gelişen ihtiyaçlar ve oluşan proje modelleri ile hacimleri ışığında, kurumsal yapısını bu değişime uyumlandırmış olup, sanayimizle yakın çalışmaya devam etmekte ve uzman bir tedarik kurumu olarak bu uzmanlığını yeni hedefleri ve gelişen organizasyonu ile sektörümüze etkin bir biçimde yansıtmaktadır.    

Havacılık ve uzay alanında çalışmaların arttığını gözlemliyoruz. Fırlatılan Göktürk 1 uydusu da bu çalışmaların bir göstergesidir. Bu alandaki çalışmalarla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

5 Aralık 2016 tarihinde Fransız Guyanası’nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezi’nden fırlatılan ve hali hazırda erken yörünge fazı (LEOP) tamamlanmak üzere olan GÖKTÜRK-1 Uydusu, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünya üzerinde herhangi bir bölgeden askeri istihbarat amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkan tanıyacak.

Birincil amacı askeri istihbarat için yüksek çözünürlüklü (metre altı çözünürlük) görüntü sağlamak olan GÖKTÜRK-1; aynı zamanda orman alanlarının kontrolü, kaçak yapılaşmanın takibi, doğal afet sonrası hasar tespiti, ürün rekolte tespiti, coğrafi harita üretilmesi gibi pek çok sivil faaliyet alanında da ülkenin görüntü ihtiyacını karşılayacak.

Dünyanın etrafında kutuptan kutuba yörüngesinde,yaklaşık 90 dakikada bir turunu tamamlayacak olan GÖKTÜRK-1 Uydusu; çok yüksek manevra ve hassas konum belirleme yeteneği ile dünyanın her yerinden, çok yüksek konumsal doğrulukta ve yoğun sıklıkta veri alınmasını sağlayacak.

Proje kapsamında SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri; ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak, Sabit ve Mobil Yer İstasyonlarının Kullanıcı Servisi Alt Sistemi’nin kritik bileşenlerini geliştirmiştir. SDT ayrıca Ana Yüklenici firmanın iş payında olan bir birimin geliştirmesini de İtalyan Consozrio START ile birlikte yürütmüştür.

Son kullanıcıların taleplerini toplamaktan başlayarak, taleplerin ön fizibilitelerini yapmak, yer istasyonunun tüm birimlerinin iş akışlarını yönetmek, yüksek hacimli otomatik veri arşiv ve dağıtımı sağlamak, otomatik görüntü işleme ve kıymetlendirme işlevlerini yerine getirmek gibi Yer İstasyonu’nun çok kritik ve merkezi bileşenleri SDT tarafından tamamen yerli ve milli olarak geliştirilmiştir. SDT, Projenin yerlilik oranını daha da fazla artırmak hedefiyle ; ASELSAN ve Ana Yüklenici’nin de onayı ile,projede hazır ticari ürün ve hizmetler olarak kurgulanmış bazı unsurlar için mümkün olduğunca Türkiye’deki firma, yetenek ve ürünleri seçmiş, geliştirme ve doğrulama aşamalarında bu tarz yerli paydaşlarıyla da çalışmıştır.

GÖKTÜRK Yer İstasyonu, bundan sonra geliştirilecek olan ilk SAR Uydumuz GÖKTÜRK-3 ve diğer yenileme uydularına da hizmet verecek şekilde modüler yapıda geliştirilmiş olup; dünyadaki benzerlerine göre en güncel teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın operasyonel ihtiyaçlarına göre de özelleştirilmiştir

Uluslararası fuar organizasyonlarına katılım sağlıyorsunuz. Bu noktadan yola çıkarak fuarların savunma sanayi firmalarına ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri’ ne katkılarını aktarır mısınız?

Bilindiği gibi, Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın (SSM) şemsiyesi altında Uluslararası Savunma Fuarları’na katılım sağlıyoruz. İç pazarda özgün teknolojilerle geliştirdiğimiz ürünlerimiz ihracat pazarında yurt dışındaki rakiplerimizin ürünleri ile yarışabilir hale gelmiştir.  Uluslararası fuarlarda SSM ile sağlanan sinerji ile potansiyel pazarlarda ürünlerimizin ilgili pazarda devlet nezdinde tanıtımı ve satışı ile ilgili önemli katkılar elde ediyoruz. Bu nedenle SSM ile birlikte Uluslararası Fuarlara katılımın öneminin farkındayız ve ihracatta hedef ürün ve hedef müşteri alanlarımızı belirleyip bu hedefler doğrultusunda ve SSM nin himayesinde uluslararası fuarlara katılımımızı her geçen gün arttırıyoruz.

 SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri olarak yürüttüğünüz projelerle ilgili güncel bilgiler alabilir miyiz?

SDT, özgün olarak geliştirdiği SAR Sinyal İşleme Algoritma ve Gerçek-Zamanlı Yazılımları ve bunların tamamlayıcısı olan SAR Görüntü Kıymetlendirme Uygulamaları ile bu kritik alanda ülkemizin ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamaktadır.SAR sinyal işleme alanındaki birikimimiz sayesinde, SAR Podu ile birlikte Uydu SAR görüntülemede de temel modlar olan Şerit ve Spot modlarının yanı sıra, Faz Uyumlu Değişiklik Tespiti ve İnterferometri gibi özel uzmanlık alanları ve bunların uygulamaları olan Yeryüzü Deformasyon Analizi gibi konulara yönelik ilgimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çok özel uzmanlık alanlarında, Türkiye’de milli olarak ilk kez gerçekleştirilecek çalışmalar sayesinde TSK’nin Keşif/Gözetleme ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamanın yanı sıra, sivil alanda da SAR sistemlerinin kullanımı ve kullanım etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

SDT olarak, hem donanım hem de yazılım olarak özgün bir biçimde tasarlayıp üretimini yapıp yerli askeri havacılık programlarına sağladığımız yerli sayısal Veri Kayıt Sistemi (VKS) ürün ailesini ortaya koymuş ve bu ürün yelpazesinden çok sayıda ürünü TSK nın kullanımına verdik. VKS özgün yerli havacılık ürününü takiben türev pek çok faklı aviyonik ve platform/füze kontrol elektronik sistemler geliştirmiş ve seri üretimlerine başlamıştır. Görüntü işleme ve gömülü simülasyon uygulamalarında ürünler ortaya koyup, projeler teslim etmiş ve bu alanlarda müteakip projeler ile yeni ürünler geliştirmeye başlamıştır. SDT nin iç pazarda kendi kaynakları ve SSM/TÜBİTAK destekleri ile geliştirdiği özgün ürünler, hem ülke savunma sektörü yurt dışı bağımlılığının azalmasına katkı sağlamış hem de SDT’yi yurt dışı piyasaya çıkabilir olgun ve sahada denenmiş ürünleri olan bir teknoloji firması haline getirmiştir. Hava platformlarına yönelik görev verisi kaydı için kullanılan  Veri Kayıt Sistemleri, geçmişte yabancı firmalardan alınan ürünler idi, şuan itibariyle hava platformlarında gündeme gelen her türlü görev veri kayıt sistemi ihtiyacı tamamıyla SDT tarafından yerli olarak sağlanmaktadır.

Veri kayıt sistemleri, platformda yer alan sensör verilerini, haberleşme hatlarında oluşan mesajlaşmaları, görüntüleme sistemlerinden alınan verileri, pilotlara ait konuşmaları ya da diğer ses kaynaklarını, merkezi kontrol birimlerinden gönderilen uçuş verilerini kaydetme ve görev sonuna kadar saklama özelliklerine sahiptir. Ayrıca bu verilerden bir kısmının kaza-kırım sonrasında incelenebilmesi amacıyla fiziki dayanımı arttırılmış bir hafıza biriminde (karakutu) depolanması yoluyla, olası tasarım, pilotaj, bakım, parça vb. hataların analizi ve düzeltilmesi sağlanabilecektir. Bunun yanı sıra bu mimari baz alınarak platformdaki tüm sistemlerin ve motorun sağlık durumunu devamı olarak takip eden anormal durumlar ile ömürlü parçaların durumlarını kayıt altına alıp arıza oluşmadan alarmlar oluşturmaya imkan verebilen Platform Sağlık Yönetim Sistemleri geliştirilip modern uçak ve filoların görev yapabilme yüzdelerini arttırılabilecektir. SDT geliştirdiği yerli ürün yelpazesi ile, çeşitli savunma projelerinde önemli unsurları sağlayan bir teknoloji şirketi olarak savunma alanında hava platformlarında elde ettiği yeteneği, savunma kara platformlarına taşımış olup, bu kapsamda FNSS firmasının Malezya’ya ihraç etmekte olduğu zırhlı araçlarına Video Multiplexer Unitesi (VMU) elektronik tasarımı, doğrulama faaliyetini ve ilk 10 ürünlük prototip ve ardından 2013 – 2016 dönemine yaygın seri üretim teslimatları olan 259 ürün teslimatları tamamlanmıştır.

SDT’nin bu alandaki ürün yelpazesi; TUSAŞ Ana Yükleniciliğinde, AYESAŞ ile SDT nin işbirliği içinde yakın dönemde alınmış olan, TUSAŞ İnsansız Hava Araçları Komuta Kontrol Merkezinde kullanılacak yüksek işlem ve grafik kapasitesine sahip, sivil havacılık standartlarına göre yerli geliştirilip doğrulacak “Uçuş Kontrol Bilgisayarı Donanımı” ile farklı bir noktaya taşınmaktadır.

SDT, MSB’lığının açmış olduğu ihalede yer alarak Hava Kuvvetlerimizin Hava Taktik Eğitim Gösterim ve Değerlendirme Sistemi ile F-16 ve benzeri hava platformlarına pod formunda takılan, birbirleri ve yer sistemleri ile haberleşerek, pilot eğitimi ve tatbikat gibi faaliyetlerin etkin biçimde yürütülmesini sağlayan projenin Ana Yükleniciliğini üstlenmektedir. SDT ACMI POD yüksek menzil, yüksek hızlı veri linki ve bütünleşik işlemcileri  vasıtası ile gerçek zamanlı pozisyon üretimi, silah   simülasyonu, gerçek zamanlı hedef vurma bildirimi (Kill notification), no-drop silah skorlama gibi gelişmiş hava – hava ve hava – yer muharebe eğitim kabiliyetlerine sahiptir.

SDT nin başlangıçta kendi tasarladığı donanım ürünlerinin seri üretimi  için kurmuş olduğu askeri elektronik üretim ve test alt yapısı, şuan itibariyle diğer yerli firma ve kuruluşların elektronik ürünlerinin, ortak üretimine de ürün ve hizmet sağlamakta olup, SDT son günlerde üretim projeleri alanında da büyüme sürecini sürdürmektedir.

SSM bundan sonraki süreçte ofset çalışmalarının daha fazla ön plana çıkacağını belirtti.  Bu yöndeki çalışmaların sektöre katkı sağlar mı?

SDT A.Ş. ODTÜ Teknokent yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Sanayi ve Üniversite iş birlikteliklerine önem veriyoruz. Bu nedenle teknokent yerleşkesinde faaliyet göstermemiz bizlere önemli katma değerli işleri geliştirmemize imkan veriyor. Daha önceki yayınlarda da bahsettiğim gibi teknokentlerin asıl hedefi; ar-ge ve inovasyonu, üniversiteler, ar-ge ağırlıklı endüstriyel kuruluşlar, öğretim üyeleri ve araştırmacıların doğru bir rol dağılımı ve sinerji içerisinde bir eko sistem altında çalıştırarak ticarileşme hedefleri doğrultusunda geliştirmek ve pazar payı hedefli yeni ar-ge/ürün fikirlerine sahip oluşumları teşvik etmek ve oluşan eko sistemi büyütmek ve geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Böylece firmalarının teknokent içi ve dışı (yerli/yabancı) işbirliği imkanlarını arttırıcı faaliyette bulunarak sektörümüzün gelişmesi sağlanabilmektedir.

SDT olarak biz de ODTÜ deki üniversite hocalarımız ve hatta diğer teknokentlerdeki uzman üniversite hocalarımız ve hatta şirketleşen üniversite hocalarımız ile algoritmik tabanlı çalışmalar ve ilgili ürün geliştirme çalışmalarını birlikte yapıyoruz ve onların akademik boyutları ile sanayi uygulamaları arasındaki köprü olup etkin işbirlikleri yürütüyoruz.

İDEF 2017 fuarı yaklaşmaktadır. Bu fuardan beklentilerinizi aktarır mısınız? Bu yıl 09 -12 Mayıs tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar & Kongre Merkezinde, 13. sü düzenlenecek Uluslar arası Savunma Fuarı’na (IDEF 2017)  katılım sağlayacağız. Söz konusu fuarda hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerimize SDT’nin ürün portföyünü tanıtma imkanı bulacağız.  IDEF Fuarı sadece Türkiye için değil aynı zamanda bölgesel anlamda prestijli bir fuar hüviyetindedir.