Türk yatırımcısının Avrupa ya açılan kapısı MACARİSTAN

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep olarak Türkiye’de 5 ofis ile hizmet veren ALX HUNGARY, Avrupa’nın üretim-yatırım cazibe merkezi olmaya başlayan Macaristan’ın dünyaya açılmak isteyen Türk şirketleri için önemli bir üs olma potansiyeli taşıdığının altını çizen Genel Müdür Fikret Nas, “Kurumumuzun hedefi, iş çevreleri ile Macar firmalar arasında köprü vazifesi görerek Macaristan’ın dış satımını arttırmakla beraber yetki alanımızdaki ülkelerden Macaristan’a yatırım yapmak isteyen firma ve şahıslara Macaristan hakkında bilgi veriyor ve ilgilendikleri sektörler ile ilgili destek hizmeti sunabiliyoruz.” dedi.

ALX HUNGARY’nin Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak organizasyonlar gerçekleştirmek için görevlendiren bir kurum olduğunu belirten Fikret Nas, “Biz ALX HUNGARY olarak Macaristan Devleti’nin desteği ile Türkiye, Yunanistan, İran ve Güney Kıbrıs temsilciliğini yapıyoruz. Hedef ve amacımız Macaristan ve temsilcisi olduğumuz ülkelerin başta KOBİ leri olmak üzere, ticaretin geliştirilmesi ve ülkelerin birbirine her alanda yakınlaşması için çalışma ve organizasyonlar yaparak bir nevi aracılık hizmeti veriyoruz” diyor.

Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep olarak 5 ofis ile Türkiye’nin her bölgesinde hizmet verdiklerinin altını çizen Nas, “Temsilciliğini yaptığımız Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH) doğrudan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen resmi bir kurumdur.  Misyonu özellikle KOBİ düzeyindeki Macar firmaların yurtdışı pazarlara açılımını sağlamak ve Macaristan’ın dış satımını arttırmaktır. MNKH 4 kıtada toplam 51 ülkede temsilcilikler atayarak Macar KOBİ’lere destek vermektedir. 2015 yılında Türkiye, Yunanistan ve İran resmi temsilciliği Polat Holding şirketlerinden ALX Hungary’e tevdi edildi. ALX Hungary olarak biz de MNKH’nın Türkiye, Yunanistan ve İran temsilcisi olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Atina, Tahran ve Budapeşte’de olmak üzere 8 ofisimizle Macar firmaların yeni pazar arayışlarına destek olmaktayız. Biliyoruz ki, bilinilirlik arttıkça ticaret oranı da artmaktadır”.

ALX Hungary’nin yetkilendirildiği ülkeler ile Macaristan arasındaki ticareti arttırabilmek için yürüttüğü başlıca faaliyetler; sektör bazında veya ürün özelinde piyasa raporları hazırlamak, Macaristan’dan ürün arayışında olan firmalara uygun Macar tedarikçi bulmak, daha çok firmanın Macaristan ile ticaret fırsatlarının farkına varmasını sağlayarak ürün talebinde bulunmaları için toplantılar, seminerler organize etmek, iş insanlarından oluşan heyetler için ikili görüşmeler düzenlemek, fuarlara katılarak Macar firmaları temsil etmek ve tanıtmak, Macaristan’dan ürün almak isteyen firmalara seyahat desteği vererek ziyaretlerini organize etmek, Macaristan’da düzenlenen ve MNKH tarafından desteklenen fuarlara ziyaret organize etmek ve seyahat desteği vermek, sosyal medya dahil olmak üzere tüm medya kanallarını kullanarak Macaristan’ın tanıtımını yapmak olarak sıralanabilir.

Macaristan’ın 2004 yılında AB’ye girdikten sonra ciddi anlamda kalkınma gerçekleştirerek bugünlere güçlü bir ekonomiye sahip olarak geldiğini hatırlatan Fikret Nas, “10 milyon nüfusuyla enflasyonun %0, işsizlik oranının %4 olduğu Macaristan’ın uyguladığı etkin ekonomik politikalar sayesinde 10 milyar dolar dış ticaret fazlası olan güçlü bir ekonomik yapıya kavuşmuştur. Gerek lokasyon gerekse üretimdeki ucuz işçilik maliyetleriyle Avrupa’nın üretim merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir.” dedi.

Son yıllarda Macaristan’a ilgi  arttığı için, Macaristan Devleti hizmetlerin tek elde toplaması adına Macaristan Yatırım Ajansı’nı (HIPA) kurdu. HIPA’nın Macaristan’da yatırım yapmayı planlayan şirketlere her türlü yardım ve kolaylığın sağladığının altını çizen Fikret Nas,  “Türk Yatırım Ajansına benzer ama çok daha farklı ve aktif çalışan bu kurumun, Macaristan’a yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara her aşamada etkin bir şekilde kontrol ederek işlerini kolaylaştırmak adına tek elden hizmet vermektedir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013 yılındaki Macaristan ziyareti sırasında varılan anlaşmalar neticesinde iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi hız kazanmış, bugüne gelindiğinde ise Türkiye ile Macaristan arasında 2,5 milyar dolar civarında ticaret hacmine ulaştı. O tarihte belirlenen 5 milyar dolarlık hedefe hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Yaptığımız etkin çalışmalar neticesinde 2023 yılına gelindiğinde Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacmi 5 milyar dolar seviyesine ulaşacaktır” diyor.

Macaristan’a giden Türk şirketlerinin üretim yatırımı yaptığında bir çok avantajlardan faydalanma imkanına kavuşacağının altını çizen Nas, “Ucuz iş gücü ve vergisel avantajların yanında ürettiği mamulü “Made in Europe” etiketiyle başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarına çok daha rahat pazarlama imkanı bulacaklar. Bu önemli avantaj nedeniyle biz tanıtımlarımızda Türk yatırımcısı için “Macaristan Avrupa’ya açılan kapı” diyoruz. Macaristan halk olarak Türkiye’yi kendine yakın görüyor. Orta Asya’ya dayanan köklerimiz bir olmasına rağmen din farkı nedeniyle uzun yıllar bir birine yakın olamayan bu iki toplum ticaretin geliştirilmesiyle bu yakınlığı sağlamaya başlamıştır. Polat Holding YKB. Adnan Polat’ın Macaristan ile Türkiye’nin her alanda yakınlaşması adına yıllardır yürüttüğü proje ve ikili ilişkiler meyvesini vermeye başladı. Macaristan Devleti, Macar Yatırım ve Tanıtım Ajansı (HIPA)’nın aracılığıyla, ülkeye yapılan yatırımları desteklemek için birçok alanda yatırım teşviki sağlıyor. Ajans yatırım öncesi, yatırım süreci ve yatırım tamamlandıktan sonra yatırımcıya destek vermektedir. Bir AB ülkesi olarak, yatırımcıların hem AB fonlarından yararlanmasını sağlamakta, hem de kendi teşvik fonlarını devreye sokmaktadır. Yatırımın yapılacağı bölgeye göre %50’ye varan teşviklerin bazıları kredi, bazıları da nakit hibe şeklinde olmaktadır. Teşviklerde uygulanan oranlar bölgelere göre değişmektedir. Rekabetçi vergi sistemi bulunan Macaristan’da, 2017’den itibaren AB’deki en düşük kurumlar vergisi oranı (%9) uygulanmaktadır. Ülkede beş işgünü içerisinde yeni şirket kurulumu yapılabilmektedir” dedi. Ayrıca, İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması için Macar Eximbank’ın Türkiye’ye yaklaşık 255 milyon dolarlık, Türk Eximbank’ın da Macaristan’a yaklaşık 750 milyon dolarlık kredi hacmi açtığını belirtti.

Macaristan doğal güzellikleri, tarihi ve turistik özellikleriyle olduğu kadar; Avrupa’nın en çok yatırım yapılan, hızla gelişen ve yeni teknolojiler üreten ülkelerinden biri olarak da bir adım öne çıktığını belirten Fikret Nas, Macaristan’ın, özellikle bilgi teknolojileri, akıllı şehir ve enerji yönetim sistemleri, sağlık, tarım teknolojileri, gayrimenkul, çevre teknolojileri (atık geri dönüşüm, depolama ve atıktan enerji üretme), turizm ve savunma sanayi konularında da pek çok yenilikçi sistem ve ürünleri bulunmaktadır. Bu yenilikçi ürün ve teknolojileri Türkiye’de de tanıtmak konusundaki isteklerini de tüm platformlarda dile getirdiklerinin altını çizdi.

AB ülkeleri Macaristan’a çok önem vererek ciddi büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini hatırlatan Nas, Bunun yanında başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinin de Macaristan’ı mercek altına almıştır ve üst düzey ziyaretlerle Avrupa’nın önemli üretim merkezi olma yolunda ilerleyen Macaristan’a, yatırım projeleri geliştirmeye başladıklarını belirterek, “Bugün birçok uluslararası şirket Paylaşımlı Servisler Merkezini Macaristan’a kurmaya başladı. Avrupa’daki cazip coğrafi konumu Macaristan’ın potansiyel lojistik ve üretim üssü olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Avrupa’nın 4 ana ulaşım koridorunun üzerinde yer alıyor olması sayesinde Batı Avrupa’nın kapısı olarak adlandırılabilir. Yine bu stratejik konumu sayesinde Doğu Avrupa ve Balkanlardaki yaklaşık 500 milyon nüfusluk bir pazara doğrudan hükmetme imkanı bulunmaktadır. Bu konumu sayesinde ülke Orta ve Batı Avrupa’nın en önemli lojistik ve dağıtım üssü haline gelmiştir. Geleceğin Macaristan’ı ticarette bölgenin önemli oyuncularında biri haline gelecektir. Bizler de Türk yatırımcısının bu treni kaçırmadan sahnedeki yerini alması için çalışmalar yapıyoruz” dedi.