Ülkemizde gençlerin havacılık sektörüne ilgisi büyük

Gıda, tarım, inşaat, gayrimenkul, otomotiv yan sanayi alanında önemli yatırımlara sahip olan Gökçen Şirketler Grubu son dönemde havacılık alanında yaptığı yatırımlarla adından söz ettiriyor. Pandemi döneminde de yatırımlarına aralıksız devam eden grubun yaptığı çalışmaları değerlendirmek için sorularımızı yönelttiğimiz BPLAS Genel Müdürü Mustafa Menkü, önemli açıklamalarda bulundu.   

Üretim ve ticari faaliyetler açısından zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Bu konuda sizden bir değerlendirme alabilir miyiz?

Şirketler grubumuz otomotiv yan sanayi, gıda-tarım, enerji, havacılık,  inşaat-gayrimenkul sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Otomotiv yan sanayi firmalarımız grubumuzun amiral gemileridir.  

Otomotiv sanayisinde, endüstri 4.0 ile üretim anlayışı değişirken, fosil yakıtlarından elektrikli araçlara yöneliş ile  hızlanan teknolojik değişim tüm global otomotiv endüstrisini baştan yaratırken herkes için yeni fırsatlar ortaya çıkarıyor.

Bu fırsatlar yanında ülkemizde ki hızlı beyin göçüyle yetişmiş beyaz yakalı sirkülasyonunun artması, son iki yıldır yaşanan salgın sorunları ve chip krizi ile üretimlerin durma noktasına gelmesi,  bulunduğumuz coğrafyanın sıkıntıları ve ülkemiz ekonomisin değişkenlikleri, işimizdeki bilinmezlerin sayısını oldukça arttırdı. Üretimimiz petrol bazlı ithal hammaddeye bağlı olduğu için dövizde ve petrol fiyatlarındaki değişimleri de bunların yanına eklediğimizde;  günlük, aylık, yıllık ve 3 yıllık iş planlarımızı her olasılığa hazır durumda tutabilmek için oldukça fazla mesai harcıyoruz.  

Bunun yanında ülkemizde otomotiv yan sanayilerin rekabeti farklı bir noktaya geldi. Ülkemizde ki  otomotiv üretim rakamları önümüzdeki yıllarda   muhakkak bir miktar artacaktır ancak önemli bir kapasite artışını genel toplamda beklemiyoruz. Ancak istihdamı arttırabilmek için son yıllarda yan sanayilere verilen cazip desteklerle yan sanayilerin arzları, ana sanayilerin taleplerin çok üzerine çıktı. Son kullanıcının (tüketicinin) yararına ulaşmayan bir fiyat rekabeti yan sanayiler arasında sürüp gidiyor. Sonuçta yan sanayiler için değişmeyen kapasite kullanımı oranı daha çok şirket arasında bölündü, iş büyümediği için istihdam yer değiştiriyor, istihdamın büyüklüğü aynı kaldı.  Türk sermayesi, fiyat rekabeti sonucunda düşen gelirleriyle Ar-Ge ve teknolojik yatırımlarında geri kalıyor, rekabetçiliği azalıyor.  On yıl içinde büyük yerli yan sanayilerin global şirketler olarak adlandırdığımız yabancılarla zorunlu ortaklıkları artabilir ve  sadece üretim yapan şirketler haline gelebilirler.  Ar-Ge yapan, teknoloji üreten yerli otomotiv yan sanayi şirketlerimiz de var, onların  başarı hikayelerini örnek alıp cesaretle iş nerdeyse oraya açılmak gerekiyor.

Gökçen Şirketler Grubu bir süredir enerji yatırımlarına öncelik verdi, Pekintaş ile işbirliğimizle Türkiye ve yurt dışındaki solar panellerle elektrik üretimimiz 100MW ulaştı.  Devam eden fizibilite çalışmalarımız var.  Dünyanın elektrik enerjisi ihtiyacı artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Gıda ve tarımında geleceğin fırsatları olarak değerlendiriyoruz. Zeytursan şirketimizle bu pazarları daha iyi anlamaya ve tecrübe etmeye çalışıyoruz. İş planlarımızı oluşturabilecek kadar bu pazarda birikimimiz oluştu. Tarımından, son kullanıcıya ulaşan dağıtım kanallarının oluşturulmasını da kapsayan değer zincirini oluşturmak, yenileyerek büyütmek ve rekabetçi kalmak için oluşan bilgi, data, iş modelleri grubumuzun kültürünü zenginleştirdi.

BPLAS olarak yeni yatırımlarınızın son durumuyla ilgili bilgi alabilir miyiz?

BPLAS olarak süren tesis yatırımlarımız var; Bursa’da, Gölcük ve Sakarya’da devam ediyor. Önce Gölcük’ü arkasından Bursa ve Sakarya’yı devreye alacağız. Bu yeni tesislerimizin bir kısmı yeni aldığımız işler için, bir kısmı ise daha rekabetçi olabilmek amacıyla üretim teknolojilerimizi yenilediğimiz ve iş modellerimizi geliştirdiğimiz yeni yatırımlar. Ancak devamında Türkiye’de otomotiv pazarı ve üretiminde yakın vadede bir büyüme beklemediğimiz için kapasite artışına yönelik makine yatırımına öncelik vermiyoruz. Hem ürünlerde hem de üretimde yeni bir çağ açıldığı için teknolojisi ve tasarımı size ait ürünleri yapabilecek kabiliyetlerimizi arttırmaya yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Bursa Yenişehir Havalimanı tekrar faaliyete başladı. Havalimanında yaptığınız çalışmaları aktarır mısınız?

Yenişehir de uçaklarımızın bakımını ve muhafazasını yapabileceğimiz bir hangarımız var. Bursa Uzay ve Havacılık Şirketimiz burada faaliyet göstermektedir. Kısaca BUVHA olarak adlandırdığımız bu şirketimizle Aquila uçaklarının satışını, dönemsel veya kısa süreli kiralama, kurumsal leasing gibi satış kanallarının alt yapısını tamamlıyoruz.  Şu an on iki Aquila uçağımız var, bu sene sonu 18-20 uçağa ulaşacağız. Rakamı tam veremiyorum, uçak üretiminde de chip krizi var, avyoniklerde terminler uzuyor. Bakım yetkisini bu sene almış oluruz. Almanya’da Gökçen Şirketler Grubu’na ait FSB adında bir uçak bakım şirketimiz var. Almanya üzerinden FSB bakım yetkisini Türkiye’de ki makamlara da onaylatarak Bursa’ya da getiriyoruz. Gerekli olan teknisyen kadromuzu oluşturduk, ekipmanlarımızı temin ettik, prosedürler devam ediyor.

FENIX uçuş okulu ortaklığımızı da Gökçen Şirketler Grubu bünyesine dahil ettik. Operasyon merkezimiz Bursa Yenişehir’dir. Ancak Eskişehir Sivrihisar ve İzmir bölgesinde ek meydanlarımız da olacak.  Tasarladığımız yeni iş modelimizle hızla büyüyebileceğimizi tahmin ediyoruz. Fenix de sağlam bir alt yapımız var, iyi bir ekibimiz var.

AQUILA uçaklarıyla ilgili yaptığınız çalışmaları aktarır mısınız?

Aquila’da dört kişilik uçağımızın ilk prototipini Nisan sonunda Almanya’da ki fuarda sergileyeceğiz. Bu prototip yılın iknci yarısında  test uçuşlarına başlayacak. İlk siparişlerini aldığımız bu yeni uçağımızın teslimatlarına 2024 yılında başlayacağız. 

İki kişilik uçağımızın farklı opsiyonlu modellerle satışı devam ediyor. Bu uçaklarda oto pilot uygulamasını devreye aldık. Amerika kıtasında satışa çıkabilmesi için gerekli olan yapısal değişiklik programına başlattık, 18 ay alabileceğini tahmin ediyoruz.

BPLAS için de yeni bir iki kişilik uçak tasarımını Aquila’ya sipariş ettik. Aquila’da Türkiye’den bu uçağın tasarımına katılacak bir ekip göndereceğiz.  İlk prototipleri Türkiye ve Almanya’da eş zamanlı yapmayı hedefliyoruz. Bu projenin zamanlaması ve kaynak planına çalışıyoruz.

Türkiye’deki gençlerin havacılık sektörüne ilgisini aktarır mısınız?

Ülkemizde gençlerin havacılık sektörüne ilgisi büyük. Bu alanlar profesyonel iş kapsamında pilotluk, havacılık yönetimi, bakım ve kabin hizmetleri olarak sıralanabilir. Bunun yanında genel havacılık kapsamında ve amatör havacılık açısından değerlendirildiğinde genç bireyler arasında havacılık tutkusunun gün geçtikçe arttığı, bu tutkunun havacılığın gelişen ve artan imkânları sayesinde daha geniş kitlelere ulaştığı ve gençler açısından bu tutkunun hayalin ötesinde artık ulaşılabilir bir hal aldığını mutlulukla gözlemliyoruz.

Gençlerin özellikle havacılık eğitimleri konusunda çok istekli olduğunu görmekteyiz. Bu istek doğrultusunda eğitim kurumlarının ve üniversitelerin havacılık eğitimleri konusunda girişimlerini mevcuttur. YÖK ve MEB’e bağlı olarak eğitimlerini devam ettiren eğitim kurumlarının büyük oranda öğrenci kaynağını gençler oluşturmaktadır. Gençlerin kariyer hedefleri arasında havacılık oldukça geniş bir alana sahip olduğunu, üniversitelerde havacılık dışında farklı bölümlerde eğitimlerine devam eden öğrencilerin havacılık kulüpleri vasıtasıyla havacılık faaliyetleri içerisinde aktif olarak yer aldığını görmekteyiz. Havacılık dışında bir bölümde okuyarak ek olarak havacılık eğitimlerine devam eden öğrenciler mevcuttur.

Gençlerin yanı sıra aileler de gençlerin havacılık alanında oluşturmak istedikleri kariyerlerini büyük oranda desteklemektedirler. Gençlerin geliştirecekleri havacılık kariyerinin kendilerine ekonomik ve sosyal anlamda sağlayacağı avantajlar, ailelerin bu konuda destek sağlamasının başlıca nedeni olarak gösterilebilir.

Tüm bu veriler ışığında gençlerin havacılık merakının üst seviyelerde olduğunu, gençlerin mevcut durumda olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde havacılığa bağlayacak projeler geliştirilmesinin, tesislerinin arttırılmasının ve havacılık faaliyetlerin ilgili birimlerce desteklenmesinin çok değerli olduğunu belirtebiliriz.

Havacılık eğitimi konusunda sizin yaptığınız çalışmaları aktarır mısınız?

Havacılık eğitimleri havacılık sektörü içerisinde çok önemli bir paya ve öneme sahiptir. Havacılığın ihtiyaç duyduğu ve duyacağı insan kaynağının nitelik ve nicelik olarak yetiştirilmesi havacılığın sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde temel unsurdur.

Bu noktada sektöre katkı sağlamak amacıyla; ulusal ve uluslararası seviyede havayollarına teknik ve teknik olmayan yetkinlikleri yüksek profesyonel pilotlar yetiştirmek amacındayız. Hedefimiz kısa süre içerisinde global seviyede tercih edilen bir uçuş okulu olacak altyapı ve markayı oluşturmaktır. Bu kapsamda eğitim faaliyetlerimize FENIX Havacılık olarak başlamış bulunuyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde havacılık sektörüne emniyet felsefesini ön planda tutan, saygın ve güvenilir bir uçuş okulu kazandırdığımızı düşünüyoruz. Okulumuz ülkemizin en yeni uçak filosuyla Bursa Yenişehir Havalimanında en modern hangar ve tesislerine sahip uçuş okulu olarak uçuş faaliyetlerine devam etmektedir. İzmit Cengiz Topel Meydanında ise Genel Havacılık kapsamında Sorumlu Pilot (PIC) uçuşlarını gerçekleştirmektedir.

Herhangi bir uçuş eğitimi bulunmayan adaylara; PPL eğitiminden başlayarak, ATPL aşamasına kadar olan bütün teorik ve uçuş eğitimlerinin sektörde çok tecrübeli ve saygın uçuş öğretmenleri ve akademik öğretmen kadrosu ile mevcut standartların üzerinde Türkçe ve İngilizce eğitim verilmektedir. Bu kapsamda Hususi pilot Lisansı(PPL), Sorumlu Pilot Uçuşları (PIC), ATPL Teorik Eğitimleri, Alet Yetkisi (IR), Ticari Pilot Lisansı(CPL) ve Çok Motor Eğitimleri (ME) Modüler ve Entegre olarak verilebilmektedir. Teorik Bilgi Eğitimlerini sınıf eğitimleri haricinde Eğitim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden %100 çevrimiçi olarak verilebilmekte ve öğrencilere tüm eğitim yardımcı malzemeleri sunulmaktadır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ATPL-Frozen lisansına sahip olmaktadırlar.

Eğitimlerde insan kaynağını üreten uçuş öğretmen ve akademik kadro en önem verilen konuların başında gelmektedir. Örneğin ülkemizde bulunan 8 Kıdemli kontrol pilotundan 2’si FENIX bünyesinde yer almaktadır. Bu kapsamda uçuş öğretmenlerimizi standartlarımıza uygun olarak yetiştirmek amacıyla yakın zamanda uçuş öğretmen kursu açılması planlanmıştır.

Teorik Bilgi Öğretmenlerinin tamamı akademik altyapıya sahip öğretmenlerdir. Teorik Bilgi Öğretmen Kursları da sunulan eğitimler arasındadır. Bu sayede sektörün ihtiyaç duyacağı Teorik Bilgi Öğretmen kaynağı yetiştirilmektedir.  

Sektör işbirlikleri kapsamında Üniversiteler ile yapılmış olan eğitim protokolleri önemli bir yere sahiptir.   Üniversiteler ile işbirliği kapsamında uçuş eğitimleri faaliyetlerimiz başlayacaktır.   

Öğrencilere sunulan mevcut uçuş eğitimleri haricinde, Havacılık İngilizcesi (Level-4), simulatör değerlendirme, Ekip Kaynak Yönetimi(CRM) eğitimleri sunulmaktadır.

Havacılık eğitimlerinde önder bir marka olma hedefinde ve temel değeri bilgi olan bir yapı oluşturarak öğrencilere, doğru bilgiyi en uygun metotlarla aktarma felsefesi benimsenmiştir. Emniyetten hiçbir zaman ödün vermeyerek bilginin öğrencilere ne şekilde ve nasıl aktarıldığı konusu eğitiminin odak noktasını oluşturmaktadır. MART2022