Yaşanan dalgalanmaya rağmen hacimsel ve kar hedefimiz büyük ölçüde gerçekleşti

‘Operasyonel kiralama sistemi mevzuat ve ekonomik ortam elverdiği ölçüde içeriği zenginleştirilebilir’ bir sektör olduğunu vurgulayan Sekar Oto Filo Yönetim GM. Cenk Erten. “Bugün yeni bir aracın edinme ve idame ettirme maliyetleri oldukça yüksek. Kiraladığınızda benzer maliyetlere katlanıp hiçbir ayrıntısı ile uğraşmıyorsunuz ve aylık olarak gayet bütçelenebilir ve öngörülebilir biçimde ödüyorsunuz. Özellikle iyi ve profesyonel bir kiralama şirketi ile çalıştığınızda bence dönüp tekrar araç satın almazsınız. Çünkü kiralamak satın almaktan çok daha avantajlıdır. Bunun yanında, yeni jenerasyonunu da iyi takip etmek gerekiyor. Onların hayata bakışı, eşyalarla olan bize göre farklı ilişkisi bizim gibi sektörlere yeni fırsatlar yaratıyor” dedi.

Filo Kiralama sektörünün genç,  ancak müşteri memnuniyeti bakımından sektörün önde gelen şirketlerinden biri olan Sekar Oto Filo Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Cenk Erten ile 2018 yılını ve gelecek hedeflerini konuştuk.

Araç kiralama sektörünün, zaman zaman gerek olumsuz piyasa şartları gerekse mevzuat bakımından önlerine çıkan sorunlarla mücadele konusunda oldukça iyimser konuşan Cenk Erten, “Pek çok sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de ne yaptığını iyi bilen, riskleri bilinçli ve profesyonel olarak yöneten şirketler var. Sektörde de ağırlıkları yüksek. Ama ani ve büyük ekonomik dalgalanmaları, öngörülmeyen mevzuatsal gelişmeleri yönetmek kimse için çok da kolay değil. Diğer yandan Derneğimiz TOKKDER’in de oldukça aktif olduğunu düşünüyorum” dedi

Türkiye, operasyonel kiralama sistemini yeterli seviyede biliyor mu? Pazarın genişlemesi adına neler yapılmalı? Sorumuza, “Operasyonel kiralama sistemi bilinilirlik bakımından hiç de kötü durumda değil” şeklinde cevap veren Erten, “Mevzuat ve ekonomik ortam elverdiği ölçüde içeriği zenginleştirilebilir tabii. Bugün yeni bir aracın edinme ve idame ettirme maliyetleri oldukça yüksek. Kiraladığınızda benzer maliyetlere katlanıp hiçbir ayrıntısı ile uğraşmıyorsunuz ve aylık olarak gayet bütçelenebilir ve öngörülebilir biçimde ödüyorsunuz. Özellikle iyi ve profesyonel bir kiralama şirketi ile çalıştığınızda bence dönüp tekrar araç satın almazsınız. Çünkü kiralamak gerçekten çok rahat . Yeni jenerasyonunu da iyi takip etmek gerekiyor. Onların hayata bakışı, eşyalarla olan bize göre farklı ilişkisi bizim gibi sektörlere yeni fırsatlar yaratıyor” dedi.

Sekar’ın 2018 hedefinin nasıl sonuçlandığı sorumuza, Sekar’ın, yaşanan piyasa dalgalanmalarına rağmen hacimsel ve kar hedefini büyük ölçüde gerçekleştirdiğinin belirtirken, bunun hiç de kolay olmadığını, hedeflerini gerçekleştirmek için çok mücadele verdiklerinin altını çiziyor.

2019 yılı ile ilgili projeler ve büyüme hedefini aktarırken belirleyici unsurun finansman olacağına dikkat çeken Cenk Erten, “Filo araç kiralama yoğun olarak dış finansmana ihtiyaç duyan bir iş. 2019 yılında finansman imkanları rahatladığı ölçüde işimizi büyüteceğiz. Sonuçta her iş büyüsün, hissedarlarına daha fazla kar getirsin diye kurulur. Biz de ölçülü bir risk  anlayışı ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu ek olarak sürekli işimizi içerik olarak geliştirme çabasındayız” diyor.

Sekar’ı diğer filo kiralama şirketlerinden ayıran özelliği nelerdir? Sorumuza “Biz müşterimizi gerçek anlamda el üzerinde tutarız” diyerek net bir cevap veren Erten, “Bu hem satış hem de satış sonrası hizmetlerde böyle. Bir de müşteri ihtiyaçlarına çok hızlı karşılık veriyor olmamız bizi sektör içerisinde farklı kılıyor” dedi

Sekar’ın kısa sürede başarılı operasyonlar gerçekleştirmesinde Şekerbank’ın ne ölçüde etkisi olduğu sorumuza, “Şekerbank’ ın köklü ve kurumsal yapısının doğal olarak bir parçasıyız” diyen Erten, “İş yapma anlayışımız, müşteri ve iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizde bunu hissettirmeye çalışırız. Diğer yandan finansman kaynaklarına ulaşmada da tabii pozitif katkısı olduğunun da alçını çiziyor.

2018 yılında yaşanan döviz krizi filo kiralama sektörünü ve Sekar’ı ne oranda etkilediği konusunda, “2018 yılı içindeki şiddetli dalgalanma araç fiyatlarının ve bakım maliyetlerinin artmasına neden olduğu gerçeğini vurgulayan Cenk Erten, “Biliyorsunuz kredi faizleri de ciddi şekilde arttı. Dolayısıyla bu artışlar araç kiralarına da aynı yönde yansıdığı gibi karlılık üzerine de baskı yaratıyor. Bankaların kredi vermekteki isteksizliği de sektörü sert bir fren yapmaya zorladı. Artık sektörün diğer oyuncuları gibi biz de stoğa araç alımı yapmıyoruz.  Somut talep oluştukça gereği kadar alım yapıyoruz. Dövizli sözleşmelerin kalkması ise ilk adımda bize zarar veriyormuş gibi görünse de bence uzun vadede gerek sektör oyuncuları, gerek müşterilerimiz, gerekse finansörler açısından ciddi bir riski ortadan kaldırıyor” dedi.

Bugün dünyada, gelişmiş ülkelerin filo kiralama sektöründe ticari araç kiralanamayan tek ülke olmamızı ‘Ticari araçların kiralanmaması bence ticaretin özüne de aykırı’ şeklinde değerlendiren Erten, “Sonuçta şirketlerin malları taşımak için kullandıkları araçları kiralama opsiyonunun olması gerekir doğal olarak. Sekar özelinde bakarsak, bizim odak noktamızda olmayan ve ayrı bir uzmanlık isteyen dal. Dolayısıyla bizim için henüz bir kayıp değil”. Dünya ortalamasına baktığımızda Türkiye’de hala çok düşük olan kiralama sisteminin geliştirilmesi için öncelikle kiralamanın avantajlarını, sağladığı kolaylıkları iyi anlatabilmemiz gerektiğinin altını çizen Erten, “Ama esas önemli olan finansman maliyetlerinin düşmesi. Böylece kiralama için çok cazip ortam doğacaktır. Bu arada yeni nesilin sahip olma dürtüsü daha düşük. Bu bizim gibi şirketler için yeni fırsatlar doğuruyor” dedi.

Son olarak, Sekar’ın piyasa hedefinde, büyük şehirler dışında Anadolu’ya açılmak var mı? Sorumuza, asıl hedeflerinin Anadolu olduğunu vurgulayarak söze girerek “Olmaz mı? Esas hareket noktamız o aslında. Şu anda pek çok Anadolu şehrinde aracımız var. Ama daha da büyümek istediğimiz yer orası. Anadoludaki penetrasyon hala 2-3 şehrin epey gerisinde. Önümüzdeki dönemde bunun gelişimi üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, büyük şehirlerde elde ettiğimiz başarıyı Anadolu şehirlerinde de sürdüreceğiz” dedi.