Ziraat Katılım Hız Kesmeden Büyümeye Devam Ediyor

2017 yılı ikinci çeyrek verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir: “Küresel ekonomide sektörel ve jeopolitik risklerin etkisiyle yaşanan gelişmelerle birlikte 2017 yılının ilk yarısında piyasalar açısından olumlu bir tablonun geliştiğini,  Türkiye’de güven ortamının arttığını, yerli ve yabancı yatırımcının reel sektör yatırımlarına ve sermaye piyasalarına olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmekteyiz.

Yılın ilk çeyreğinde %5 büyüyen Türkiye Ekonomisi, Nisan 2017’de gerçekleştirilen referandum sonuçlarından itibaren daha da olumlu sürece dönüşen finansal göstergelerle birlikte 2023 hedeflerine daha sağlam bir şekilde ilerleyecektir” dedi.

Ziraat Katılım Hız Kesmeden Büyümeye Devam Ediyor

Genel Müdür Metin Özdemir, Ziraat Katılım’ın 2017 ikinci çeyreğinde nakdi finansmanda 7.9 milyar TL, gayri nakdi finansmanda ise 4.8 milyar TL’ye ulaşarak, toplam fon kullandırım büyüklüğünü 2016 yıl sonuna göre % 40 artışla 12.7 milyar TL’ye yükselttiğini belirterek “Ziraat Katılım yılın ilk yarısına göre toplanan fonlarını %31 oranında arttırarak 7.3 milyar TL toplam fon büyüklüğüne ulaştı. Bankamız bilanço büyüklüğünü de 2016 yıl sonuna kıyasla % 37 oranında artırarak 10.9 milyar TL’ye yükseltirken öncü katılım bankası olma vizyonu ile büyümesini hız kesmeden sürdürdü. 2016 yıl sonunda 30.6 milyon TL net kâr elde eden Ziraat Katılım, 2017 ilk yarısında 53.6 milyon TL kar seviyesine ulaştı. 2017 ikinci çeyreğinde sermaye artırımında kullanılmak üzere T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanan 500 milyon TL’lik katkı sermaye, bilanço kalemlerimizdeki hızlı büyümenin destekçisi oldu” dedi.

Katılım Bankacılığı Pazar Payını Artırmak İçin Yeni Ürünler Geliştiriyoruz

Ziraat Katılım’ın kuruluş amacına uygun olarak, sadece rakamsal büyümeye değil katılım bankacılığının gelişimine ve daha geniş kitlelere ulaşmasına da odaklandığını ifade eden Özdemir “Ziraat Katılım, ‘Paylaştıkça Daha Fazlası’ ilkesi gereği paylaşmayı esas alan ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak, müşterilerine alternatif çözümler sunmak için sürekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Ürün yelpazesini çeşitlendirerek katılım bankacılığının sektördeki payını daha yukarılara taşımayı amaçlamaktayız. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu ile tasarruflarını faizsiz enstrümanlarda değerlendirmek isteyen ancak vade kısıtından ötürü sisteme aktarılmayan fonlara, yeni geliştirilen ürünler ile alternatif tasarruf yapma imkanı sunuldu. Yeni ürün ilk etapta Ziraat Katılım şubelerimizden işlem görmeye başladı.

Başta KOBİ’lere yönelik olmak üzere Ticari ve Bireysel ürün çeşitliliğimizi de artırarak müşterilerimizin memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda birikimlerin altın olarak ekonomik sisteme dâhil edilmesi ve yeni kaynak temini amacıyla haziran ayı itibarıyla Ziraat Katılım Altın Toplama Günü uygulamasına başladık. Kurum tahsilatlarına odaklanılarak yeni protokol çalışmalarına hız verildi” dedi.

KOBİ’lerimize Desteğimizi Devam Ettireceğiz

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında en önemli rolün KOBİ’lere düştüğünü ifade eden Özdemir:

“2017 yılının ilk yarısında, KGF desteği önemli bir dönüm noktası oldu. KOBİ’lerin düşük maliyetli finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere çalışmalar yaptık. Özkaynak ve Hazine destekli kullandırımlara ilave olarak Portföy Garanti Sistemiyle kullandırımlara devam ettik.

Türkiye İhracat Kredileri Bankası A.Ş. kaynaklı krediler kapsamında 2016 yılında Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK) çerçevesince USD para cinsinden kullandırımlar yaptık. 2017 yılında Sevk Öncesi İhracat Kredileri USD para birimi yanında EUR ve TL para birimlerinde de kullandırıldı.

Ziraat Katılım önümüzdeki dönemde de katılım bankacılığı prensiplerine uygun, etik ve ahlaki değerlere sahip, her aşamada paylaştıkça daha fazlasını müşterilerine öneren katılım bankası olarak ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya  devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

EYLÜL 2017