TEB Kamu Finansmanı ile belediyelere özel, butik ürün ve hizmetler sunuyoruz

Türk Ekonomi Bankası (TEB) olarak 2005 yılında başladığımız KOBİ Bankacılığı’nda, KOBİ’lerin finansal ortağı olmanın yanında onların ‘Danışman Bankası’ olmayı hedefledik. Danışman Banka anlayışıyla hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalarımızı yerel yönetimler sektöründe de hayata geçiyoruz. Belediyelerin sadece finansal ortakları değil, aynı zamanda onların danışman bankası olmak için de çalışıyoruz. Bu kapsamda KOBİ Bankacılığı çatısı altında konumlandırdığımız ve 2008’de başladığımız Kamu Finansmanı faaliyetlerimizle, yerel yönetimlere ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağlamayı ve danışmanlık hizmetlerimizle yanlarında olmayı hedefliyoruz.

Bu alana ilk adım attığımızda, yerel yönetimlerin büyük ölçekte ekonomik aktivite yaratmalarına rağmen finansal kaynaklara erişimde zorluk yaşadıklarını, teknolojiden ve bankacılık sektöründen yeteri kadar faydalanamadığını tespit ettik. Çalışmalarımıza ilk başladığımızda yaklaşık 3 bin belediyenin önemli bir kısmı maalesef bazı olanaklardan yoksun durumdaydı. Yasalardan kaynaklı olarak belediyeler kamu bankalarından hizmet alıyorlardı fakat bu desteğin de yetersiz kaldığı durumlar olabiliyordu. 2008 yılı yerel yönetimlerin kabuk değiştirdiği yıllara da denk geliyor. 2002 yılı sonrasında, özellikle 2005’ten itibaren yerel yönetimler, yapılan reform niteliğinde yasal değişikliklerle gelirlerini artırabilen, öz gelir yaratabilen, merkezi bütçeye bağlılıkları azalan, daha fazla özel sektör mantığıyla yönetilen bir yapılara dönüştü. TEB olarak tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ederek, gerekli araştırmaları yaparak; sektörün ihtiyaç ve beklentilerini belirleyerek bu alana girdik.

Faaliyetlerimize başlamadan önce Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğü, İller Bankası gibi ilgili taraflarla bir araya geldik; yasaları, mevzuatı taradık ve neler yapabileceğimizi belirleyerek yol haritamızı çıkardık. Dolayısıyla belediyeleri ziyaret ettiğimizde belediyeler karşılarında özel bir bankadan ziyade, kendileriyle aynı dili konuşabilen bankacılar gördüler. Özellikle o dönem için hem yepyeni bir yaklaşımla karşılaştılar.

TEB olarak, ilk kez bir bankanın, üstelik de özel bir bankanın bu alana özel bir yapılanma oluşturarak uzman bir ekiple sadece belediyelere yönelik ürün ve hizmetler sunmasını sağladık. Bu da bizi sektörde farklılaştıran en büyük etken oldu.

Özel bankaların bu alana girmesi belediyeler açısından da çeşitli avantajlar sağladı. Sektörün rekabete açıldığını söyleyebiliriz. Bu sayede belediyelerin hem daha kolay ve hızlı hem de rekabetçi bir şekilde finans kaynaklarına ulaşmaları sağlandı. Diğer taraftan, belediyeler kamu kurumu olmalarıyla diğer ticari müşterilerden ayrışıyor. Dolayısıyla belediyelere sunulan ürün ve hizmetlerin yasalara, mevzuata, kısacası sektöre özel ve uygun olması gerekiyor. Özel bankaların bu alana girmeleriyle bu konuda önemli gelişmeler yaşandı. 

Yine bizim sektörde ilk kez başlattığımız online tahsilat imkanıyla vatandaşlar artık belediyelere olan yükümlülüklerini belediyeye gitmeden, TEB şubelerinden, internet bankacılığı ya da ATM’leri kullanarak yerine getirebiliyor. Bu hizmet kalitesini artırıyor, belediyelerin iş yükünü hafifletiyor, vatandaş tarafında ise ödeme süreçlerini kolaylaştırıyor.

TEB olarak kamu finansmanı alanındaki çalışmalarımızla bizi sektörden ayrıştıran en önemli özelliğimiz, her belediyeye farklı, butik hizmet sunma anlayışımız. Yapılan işler benzer olsa da, söz konusu belediyenin mali durumu, yönetsel yaklaşımları farklı olabilir ve bu durum da o belediyeye özel çalışma yapılmasını gerektirir. Biz de banka olarak, hemen her ölçekteki belediyeye hizmet verirken butik bir çalışma yapıp tamamen o belediyeye özel bir çözüm getiriyoruz. Genel Müdürlük’te bulunan Kamu Finansmanı ekiplerimiz gelen talepleri tek tek değerlendirerek sonuçlandırıyor. Burada, 5393 no’lu Belediye yasasının belirlediği sınırlar çerçevesinde finansman talebinin yapılmış olmasına ve yasal prosedürlere uygun olarak Belediye Meclis kararlarının alınmış olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Burada altını çizmemiz gerekir ki, bir özel banka olarak bir kamu kurumu ile çalışırken, yapılan her işlemin yasalara ve mevzuata uygun olması çok dikkat ettiğimiz bir husus.

Özellikle 2002 yılından sonra hem yasal mevzuatta yapılan değişiklikler ve iyileştirmeler, hem de yönetimsel anlayışın değişmesiyle belediyelerin gelir yaratma kapasitelerinde önemli iyileşmeler oldu. Hızla büyüyen ve gelişen şehirlerin artan ihtiyaçları yeni gelir kaynaklarını, finansman olanaklarının artırılması da ihtiyaçları beraberinde getirdi. Rakamlara baktığımızda, yerel yönetimler 2006 yılında toplam 31,7 mia TL gelir yaratırken, 2010 yılında 53,5 mia TL gelir yaratmış ve 2014 yılında ise sektörün büyüklüğü toplam 90,5 mia TL gelire ulaşmış. Buna paralel olarak, harcamalarda da aynı oranda artış görülmüş. Buradan kredi kullanımının arttığını söyleyebiliriz fakat asıl önemli olan gelirlerin de artmış olması. İki yıl önce yapılan ve tüm sektörü etkileyen 6360 sayılı Büyükşehir Belediyeleri yasası ile Büyükşehir Belediye sayısı 30’a çıkarılarak bu illerdeki İl Özel İdareleri kaldırıldı. Özellikle bu illerde ciddi bir yatırım ve altyapı ihtiyacı ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü iletişim olanaklarının bu denli arttığı günümüzde, herkes daha iyi hizmet, daha modern kentler talep ederken, bu durum sürekli bir yatırım ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

Geçtiğimiz 10-15 yıllık dönemde önemli bir gelime kaydeden sektörün büyümeye devam etmesi kaçınılmaz. Türkiye’nin gelişimine paralel olarak şehirlerin gelişmesi, modernleşmesi, akıllı şehirler haline gelmesi yerel yönetimlerin büyümesini zorunlu kılıyor. Bu noktada, özellikle kamu otoritesinin yasa ve mevzuatlar açısından yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde değiştirilmesi, geliştirilmesi çok önemli. Bununla birlikte, yerel yönetimlerle ilgili 3. tarafların, ilgili kurumların, finans sektörünün de bu sektöre yaklaşımlarının geliştirilmesi gerekiyor. Bu noktada biz TEB Kamu Finansmanı olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Genel Müdürlükte görev yapan tamamen bu konuda uzmanlaşmış ekibimiz ve bölgelerimizdeki yöneticilerimizle, ülke genelinde 350’den fazla belediye ve iştirakine hizmet veriyoruz.

TEB Kamu Buluşmaları ile 1000’den fazla belediye yöneticisi ve çalışanıyla buluştuk

TEB KOBİ Akademi çatısı altında düzenlediğimiz Kamu Buluşmaları ile yerel yönetimlerin stratejik olarak büyümelerine katkı sağlıyoruz. Şimdiye kadar Bursa, Manisa, Malatya, İzmir ve Adana ‘da düzenlediğimiz bu etkinliklerde 1000’den fazla belediye yöneticisi ve çalışanıyla buluştuk; sektörel gelişim için yapılması gerekenleri paylaştık. TEB KOBİ TV’de Kamu Hukuku Uzmanımız Erkan Karaarslan, yerel yönetimlerden gelen soruları yanıtlıyor. Ayrıca TEB KOBİ TV’de, yerel yönetimlere özel sektörel gelişim alanlarını ön plana çıkaran ve güncel sorunlara çözümler üreten özel dosya konuları hazırlıyoruz.