AB ve Türkiye Nehir Taşımacılığı Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi

Deniz Servantie, İKV Uzman Yardımcısı Giriş                                                                                                                                                Nehir taşımacılığının tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Antik çağdan bu yana Mezopotamya vadisinde Dicle

Devam