Varlık Yönetim Şirketleri Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında

7292 sayılı Kanun ile 6361 sayılı kuruluş kanunumuzun 40. Maddesinde yapılan değişiklikle Finansal Kurumlar Birliği çatısı altına giren Varlık Yönetim Şirketleri’nde yeni dönem başladı. Bu yeni dönem ile ilgili görüşlerini almak için sorularımızı yönelttiğimiz Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke ve Varlık Yönetim Şirketleri Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı,önemli açıklamalarda bulundu.

Varlık Yönetim Şirketlerinin Finansal kurumlar Birliği çatısı altına girmesi ile ilgili genel bir değerlendirme alabilir miyiz?

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke: Alternatif finansmana hızlı ve kolay erişimin sağlanmasının, finansın tabana yayılmasının, finans yükünün tamamının bankacılık sistemi üzerinde olmamasının, finans piyasasında da rekabetin sağlanmasının, kredi hacmi oluşturarak GSMH’ya ve istihdama katkı sağlanması ve bireysel refahın artırılmasına daha fazla katkı sunulmasının ülkemizde de banka dışı finans kesiminin payının gelişmiş ekonomilerdeki düzeyine çıkarılması ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bu noktada, 7292 sayılı Kanun ile 6361 sayılı kuruluş kanunumuzun 40. Maddesinde yapılan değişiklikle Birliğimiz çatısı altına giren Varlık Yönetim Şirketleri’nin de bizimle aynı hedef doğrultusunda ilerleyecek olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz.  Birliğimiz çatısı altına giren ve Cumhurbaşkanımızca açıklanan ekonomik reform paketi kapsamında Varlık Yönetim Şirketlerimize yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile birlikte oluşacak yeni yapımızla, reel sektör firmalarına ve ülke ekonomimize verdiğimiz katkının artması mümkün olacaktır. 

Yeni durum sonrası oluşan rakamlar ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke: Varlık Yönetim Şirketleri’nin de Birliğimize katılması ile birlikte 4 sektörümüzün 2021 yılı ilk çeyrek rakamları toplam olarak şu şekilde oluştu; aktif büyüklüğümüz 169 milyar TL, alacak büyüklüğümüz 140 milyar TL ve özkaynak büyüklüğümüz 31 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu rakamlara sektörler bazında baktığımızda Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 60,5 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 76,5 milyar TL olarak gerçekleşti.  Faktoring sektörünün, işlem hacmi 41,8 milyar TL, alacakları ise 42 milyar TL seviyesinde, Sektörün aktif büyüklüğü 46 milyar TL olup; öz kaynakları ise 9,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Finansman Şirketleri’mizin işlem hacmi 12,2 milyar TL aktif büyüklüğü 41,6 milyar TL seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,4 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 36,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bugüne kadar Varlık Yönetim Şirketleri’nin satın aldıkları toplam alacak tutarı 62,6 milyar TL olupsektörün aktif büyüklüğü 4,8 milyar TL, alacakları 583 milyon TL, takipteki alacakların 4,6 milyar TL, öz kaynağı ise 2,2 milyar TL olduğunu görüyoruz. 19 Varlık Yönetim Şirketi 2.150 çalışan ile hali hazırda hizmet veriyor.

Ülkemizde son dönemde yaşanan felaketler ile ilgili Birlik taşın altına elini koydu. Bu çerçevede yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke: Son günlerde ülkemizde meydana gelen orman yangınları nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Yangınların söndürülmesi için çaba sarf eden tüm görevlilerimize ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu’nun 05 Ağustos 2021 tarihli toplantısında, yangın felaketi yaşanan illerimizin durumu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; bankacılık dışı finans hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşülmüş, bu doğrultuda kararlar alınmıştır. Orman yangınlarının yaşandığı illerde, yangınların bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan ve ödeme güçleri olumsuz etkilenen müşterilerin üyelerimize olan borçlarının geri ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesine ve mücbir halin gerçekleştiği bölgelerde ikametgahı/işyeri adresi bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerin Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi konularında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına ve Birlik olarak  bir adet itfaiye aracı (arazöz) satın alınarak Orman Genel Müdürlüğü’ne bağışlanmasına karar verdik. Tüm temennimiz bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması üzerine…

Sn Ali Emre Ballı Varlık Yönetim Şirketleri’nin Finansal Kurumlar Birliği çatısı altına alınması ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Varlık Yönetim Şirketleri Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı: 7292 sayılı kanunla Varlık Yönetim Şirketlerimizin FKB çatısı altına alınmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Varlık Yönetim Şirketlerinin daha güçlü bir altyapısının olması ve hedeflerine ulaşması için desteklenmesi yönünde hükümetimiz tarafından da çalışmalar yapılıyor. Bu süreçte üzerinde çalışılan yeni kanun tasarısında FKB’nin de desteğiyle sektör temsilcileri olarak katkıda bulunmaktan memnuniyet duyarız. Birliğin banka dışı mali kuruluşlarımızın gelişmesine ve bu yolla finansal piyasaların derinleşmesine katkı sunan çalışmalarıyla adımlarımızı daha sağlam atacağımıza inanıyor, Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

BDDK tarafından sektörün faaliyet esas ve usullerine ilişkin yönetmeliği geçtiğimiz ay yayımlandı. Bu yönetmelikle;

– Varlık yönetim şirketlerimizin kuruluş ve faaliyet izni alınmasından bilgi ve iç kontrol sistemlerinin kurulmasına kadar olan süreçler düzenlenmiş oldu.

– Varlık yönetim şirketlerine, alacaklarını tahsil etmek amacıyla öz kaynaklarının 3 katına kadar borçlularına kredi verebilme imkanı getirildi.

– Alacaklarını varlık yönetim şirketlerine satmak isteyen TMSF, banka ve diğer mali kurumlar (Kaynak kuruluşlar)  olarak satış sürecinde uymaları gereken esaslara ilişkin düzenlemeler getirildi. Böylece ihale süreci çok daha şeffaf ve rekabetçi bir hale geldi.

– Yönetmelik ile BDDK, varlık yönetim şirketlerinin sadece donuk alacakları değil kaynak kuruluşların canlı alacaklarını da devralabileceğini netleştirdi.

– Son olarak kuruluş aşamasında asgari olarak beş kişi şeklinde düzenlenen yönetim kurulu üyesi sayısı, yeni yönetmelik ile üçe indirildi ve şirket genel müdürünün yönetim kurulunda olması zorunlu hale getirildi.

– Varlık yönetim şirketlerimizin devraldıkları alacaklarla ilgili olarak yaptıkları alacak takiplerinde telefonla borçluyu aramalarına ilişkin düzenleme yapıldı. Müşterilerin hafta içi belli saatler arasında aranması ve günde 3 seferden fazla aranmaması hususlarında sınırlamalar getirildi.

Bu kapsamda Finansal Kurumlar Birliği şikâyet platformu Varlık Yönetim Şirketlerinin müşterilerine de hizmet verebilecek.

Varlık Yönetim Şirketleri gelen talepleri değerlendirme noktasında önemli bir mecra olacağını söyleyebilir miyiz?

Varlık Yönetim Şirketleri Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı: Vatandaşımız Varlık Yönetim Şirketlerine ulaşarak derdini anlattıktan sonra yani nihai olarak konu bize intikal ettikten sonra çok çeşitli, yapıcı çözüm önerileri sunuyoruz. Yeniden yapılandırmadan vadelendirme seçeneklerine, borç ertelemeden faiz indirimine kadar birçok imkan sağlıyoruz. Yeter ki vatandaşımız bize ulaşsın ya da yapıcı bir iletişim kurma noktasında bize yardımcı olsun. Biz dinliyoruz ve sunduğumuz alternatif çözüm önerileriyle vatandaşlarımıza yeni bir başlangıç sağlıyoruz. Özetle doğru iletişim araçlarını kullandığımız sürece sonuca ulaşıyoruz. Maddi imkanı olmayan ve bunu belgeleyen vatandaşlarımız için de asıl alacak tutarı üzerinden indirim dahil her türlü kolaylığı sağlamaya gayret ediyoruz. Zaten yeni yönetmelikte de öz kaynağımızın üç katına kadar borçlulara yeniden kredi verme ve yapılandırma imkânı sunuyoruz. Bu da borçlular için ilave bir kolaylık sağlamaktadır.

Özellikle büyük ticari alacaklarda sorunlu kredi sürecine girdikten sonra bildiğiniz üzere ilgili şirketin bankalardan tekrar kredi kullanması ya da bankaların bu krediyi yüzdürmesi kriz ortamlarında oldukça zordur. Yeni yönetmelik kapsamında varlık yönetim şirketleri, öz kaynaklarının üç katına kadar kendi bünyelerinde bu sorunlu kredileri yapılandırarak şirketlerin hayatlarına devam etmesini ve dolayısıyla ticari hayatın devamlılığını sağlayabilecektir. Hem ülke ekonomisi hem de sektör için yeni yönetmeliğin en büyük faydalarından biri de bu olacaktır. Tabir yerindeyse şirketlere can suyu olacağız.

PwC danışmanlık şirketinin ‘’Türkiye Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) Satış Piyasası’’ raporuna göre

  • 2008 ve 2020 yılları arasında varlık yönetim şirketleri finansal kuruluşlardan anapara tutarı toplam 62,6 milyar TL olan tahsili gecikmiş alacak satın aldığı,
  • 2021 ve 2023 yılları arasında temel ekonomik büyüme senaryosuna göre, toplam 73 milyar TL tutarında tahsili gecikmiş alacak satışı olacağı öngörülmektedir.

Sektörümüzün büyüme potansiyelinin yalnız tahsili gecikmiş alacaklar açısından bile önemli bir hacme ulaşacağını görmekteyiz.

Söz konusu rapordaki değerlendirmeler de dikkate alındığında 2021 yılı son çeyreğinde Varlık Yönetim Şirketleri olarak bankalardan ciddi bir satış olmasını bekliyoruz. EYLÜL2021